První červnovou středu se v Rytířském sále Vlašského dvora znovu setkali občané a podnikatelé s představiteli města. Tentokráte ke společné diskuzi o pořádání kulturních akcí na veřejném prostranství, o oživení centra Kutné Hory a hudební produkci.

.
„Na březnovém setkání podnikatelů a členů Hospodářské komory jsme narazili na témata spojená s pořádáním akcí v centru Kutné Hory, s akcemi na náměstí města nebo v pivovaru. Rozhodli jsme se tedy pro uspořádání tohoto setkání, které jsme věnovali převážně těmto bodům,” vysvětlil záměr večera Martin Starý, starosta města.
„Občany jsme seznámili s právními hledisky pro konání společenských akcí, s různými náležitostmi. Dostalo se nám hned několik názorů a nápadů z úst občanů, za které jsme rádi,” dodal.
Pozvánka na setkání se starostou a místostarostou zaujala občany i iniciátory veřejných produkcí.
„Mám velmi negativní zkušenosti s tím, že kdykoli už pořádáme nějaký rockový koncert, tak dvaadvacátá hodina je rozhodující, a pět minut na to je zavolána městská policie, že všichni končíme. Od pořadatele festivalu CREEPY TEEPEE jsem se dozvěděl, že se budou snažit dodržet konec ve dvaadvacet hodin, nicméně mají umělce, kteří Kutnou Horu navštíví z Japonska, Ameriky, a těm se těžko vysvětluje, že v republice existuje nějaká policejní hodina,” diskutoval s občany Pavel Bečán, pořadatel kulturních akcí v regionu.
„Vím, že je to nepříjemné pro místní v těsné blízkosti pivovaru, ale zkusme jim vyjít vstříc z prostého důvodu. Oni nám do Kutné Hory přivezou přes 2000 lidí, přitom je asi jedna čtvrtina jenom zahraničních hostů. Jsou to většinou mladí lidé, kteří cestují a pak se do našeho města následně vrací. Je to pro místní podnikatele ekonomický profit. Přes 800 lidí totiž ubytovávají místní hotely,” navázal Bečán.
„Při organizování kulturních akcí je potřeba propojit potřeby organizátorů samotných, ale při tom dbát na zákony a také vyjít vstříc lidem. Vím, že je tohle všechno těžké skloubit, ale proto zde sedíme, abychom našli kompromisy mezi všemi zainteresovanými. Chceme kulturu plně podporovat, nicméně v našem zájmu není pořádat akce 7 dní v týdnu, každý den do noci a brzkého rána. Pokud má však město žít a lidé se v něm bavit, je pak třeba určitá snášenlivost z řad obyvatel,” říkal na setkání Martin Starý.
„Řešením je pořádání takových akcí mozaikovitě po městě na čtyřech až pěti místech. Tak pokryjeme celou turistickou sezonu, ale nebudou zasaženi nočním hlukem lidé jen v jedné lokalitě. K tomu je potřeba, aby spolupracovali nejen pořadatelé s městem, ale aby se nesnažili tito organizátoři velké akce dělat na dvou až třech místech zároveň.”
Ke konci diskuzního večera bylo vyhrazeno pásmo pro dotazy a připomínky.
„Všichni chceme, aby město plně žilo. K tomu je zapotřebí tolerance. Naše město je velmi rozmanité, každé místo na bydlení má nějaké své plusy a mínusy. Turistická sezona v Kutné Hoře je záležitostí pár měsíců. Kulturní program začíná červnem, utichne pak v září. To jsou maximálně čtyři měsíce a poté centrum opět upadá do klidu. Měli bychom se společně zamyslet nad tím, jestli si přejeme, aby se z našeho města stal skanzen nebo živé město pro všechny generace,” vysvětlila svoji myšlenku Dana Vepřková, přítomná členka zastupitelstva města.
Diskuzní setkání přineslo přítomným naslouchajícím nové informace, seznámili se s pravomocemi radnice v ohledu pořádání kulturních akcí, a při závěrečné diskuzi jim byl vytyčen prostor pro případné dotazy k chodu městského úřadu.

Jakub Skýva

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu