Vodohospodáři z celé republiky se sešli v Kutné Hoře a vyměňovali si zkušenosti. Součástí konference byly přednášky a kulturní program

Cílem letošní již 34. konference vodohospodářů z celé České republiky, která se konala ve dnech 14. – 15. května v konferenčním sále hotelu U Kata v Kutné Hoře, bylo setkání a výměna zkušeností mezi pracovníky z celé České republiky, kteří pracují na úseku vodního hospodářství a působí ve státních orgánech a organizacích či v soukromých organizacích. Největší zájem je především o výklady zákonů a jejich uplatňování v praxi nejen na úseku vodního hospodářství, ale na celém úseku životního prostředí a hlavně náměty na řešení palčivých otázek, jako např. sucho nebo přívalové deště, vysychání vodních toků a jejich udržitelnost pro živočichy. Rozdílný výklad paragrafů zákonů od jednotlivých lektorů možná některé účastníky překvapil, ale od toho taková setkání jsou a všichni doufáme, že se jejich právní názory někdy sjednotí.

Největším procentem účastníků byli pracovníci státní správy na úseku životního prostředí. Celková letošní účast včetně pořadatelů byla 134 účastníků, z toho bylo 11 lektorů, 10 zástupců firem, 7 pořadatelů a 2 hosté.

Nad letošní akcí převzali záštitu ministr zemědělství Miroslav Toman  a starosta města Kutné Hory Josef Viktora (ANO). Akce se konala s podporou hejtmanky Středočeského kraje  Jaroslavy Pokorné Jermanové, a společnosti ÚNS – Laboratorní služby, s.r.o. Kutná Hora a VODA CZ s.r.o. Hradec Králové za podpory Města Kutné Hory a Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec. Součástí projektu je ukázat účastníkům konference i historickou Kutnou Horu a její památky spojené s nezapomenutelným kulturním zážitkem. To se nám podle ohlasů účastníků daří.  Ani letos nechyběl  koncert v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, po něm následovala tradičně prohlídka večerní Kutné Hory. Začíná u chrámu sv. Barbory a končí u hotelu U Kata, kde navazuje další večerní program.

Druhý den odpoledne po přednáškách byla zajištěna díky sponzorům zcela netradiční akce, a to degustace čokolády od místních výrobců. Její součástí bylo povídání o historii čokolády, pěstování, výrobě a také velká ochutnávka čokolád. Akce se k našemu překvapení zúčastnilo cca 60 lidí, což je více než 50 % účastníků, a tím se odjezd mnoha účastníků z Kutné Hory významně oddálil.

Poděkování patří také našim lektorům. Jsou to tradičně Pavel Punčochář ze sekce vodního hospodářství z Ministerstva zemědělství, Marcela Pavlová z Ministerstva pro místní rozvoj, náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování, Zdeněk Horáček, ze společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., Emil Rudolf, právník a lektor. Dále byli přizváni Pavel Vrána, který svojí netradiční přednáškou naprosto obhájil přírodní vodní toky a rybí přechody, ze spolku ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s., odborný referent pro životní prostředí, čistotu vod, ichtyologii. Karel Plotěný z firmy ASIO NEW, spol. s r.o., Jan Kubát z ČHMÚ, . Pavel Koreček z výkladové komise MŽP, Svatopluk Šeda z firmy FINGEO s. r. o., Adam Vizina, z Výzkumného ústavu vodohospodářského  T. G. Masaryka, v.v.i., odd. hydrologie a  Kateřina Holendová, právník Povodí Vltavy s.p.

O příjemný pobyt v Kutné Hoře se starala skupina 4 pořadatelů a akci připravovali 3 odborní garanti akce. Jejich nejhlavnější odměnou je zájem o účast na setkání. Pořadatelé a odborní garanti děkují všem účastníkům, že navštívili pořádanou konferenci a tak i město Kutná Hora, které bylo zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Odborní garanti akce zvou všechny zájemce opět 19. a 20. 5. 2020 na konferenci, která bude již 35, a tak bude trochu slavnostnější. Doufáme, že připravíme pro všechny účastníky akce zase nějaké nové překvapení, mimo tradičního koncertu v chrámu Svaté Barbory. Věříme, že tato dlouholetá akce není jenom odborným přínosem, ale že se stala setkáním lidí se stejnými zájmy a stejným zaměřením. Slouží k výměně informací o „pracovních postupech“ mezi úřady, stává se přátelským setkáním jednotlivých lidí z různých krajů naší republiky. Utváří se zde nová nejen „pracovní“ přátelství, a to nás velmi těší.

tz, red

 

Zavřít menu