Výběrové řízení: Klimatizace podkroví Spolkového domu

Město Kutná Hora vyhlásilo poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Klimatizace podkroví Spolkového domu“. Zájemci o účast v poptávkovém řízení mohou nalézt více informací na webových stránkách města nebo se obrátit přímo na Odbor správy majetku (Markéta Holubová, DiS., tel.č. 327710188).