Dlaždice - Dačického dům

Historie většiny kutnohorských měšťanských domů je velice bohatá, někdy méně, či více zajímavá. Do té druhé kategorie rozhodně patří dům č.p. 41 na Komenského náměstí, nazývaný kdysi jako Dům na Tarmarku, Niklovský, biskupský, Mírkovský, U tří králů či Dačický. Nová kapitola historie Dačického domu započala slavnostním otevřením 29. února.

Dačického rodný dům byl slavnostně otevřen veřejnosti jako vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO. Na téma obsahové náplně domu i na některé historické zajímavosti jsme se sešli ke krátkému rozhovoru s odborným garantem celého projektu PhDr. Alešem Pospíšilem: „Dačického dům patří svojí bohatou historií k předním památkám Kutné Hory. Adaptace gotického domu s celou řadou pozdějších úprav, vestaveb a podobně si vyžadovala pečlivý stavební průzkum ještě před započetím stavebních prací, ale i v jejich průběhu.

Právě v této fázi byly 2. února 2015 v jedné z místností objeveny části historické dlaždicové podlahy, respektive zlomky několika dlaždic. Svým ojedinělým tvarem velkého šestiúhelníku o rozměru 41,5 cm i řešením bez takzvané bordury je to nález, k němuž se nám zatím nepodařilo nalézt historickou analogii. Dá se říci, že je to evropský unikát, který lze datovat na přelom 13. a 14. století. Samozřejmě dům odkryl svá další tajemství, ale to by bylo dlouhé povídání.

Co se týče obsahové náplně nového života Dačického domu, tak nerad bych opominul Nadaci Kutná Hora – památka UNESCO. Tady se nabízela možnost prezentovat památky UNESCO, do nichž Kutná Hora samozřejmě patří. V České republice totiž takto zaměřená expozice a prezentace není. Z této myšlenky se tedy vytvářela obsahová náplň domu. Je připraven uvítat v jednotlivých expozicích jak běžného návštěvníka Kutné Hory, tak odbornou veřejnost. V neposlední řadě nabídne celou škálu informačních a výukových programů zaměřených pro žáky škol všech stupňů. Samozřejmě také nabídne dokonale vybavené a stavebně atraktivní prostory pro odborné semináře, kongresy, workshopy a tak dále.“

Pojďme se tedy projít jednotlivými prostorami nově otevřeného Dačického domu. Ve vstupním návštěvnickém centru se seznámíte s organizací UNESCO a světovým kontextem expozice. Z Portálové síně vstoupíte do nejzajímavějšího prostoru domu, do Biskupské kaple. Seznámíte se v ní s jednotlivými obyvateli tohoto domu, ale také s histo rií již zmíněné gotické dlaždice. V další přízemní části se vám nabídnou informace o průběžném postupu stavebních prací. V suterénních prostorách je pro vás připravena expozice IQ parku  a jsou tam také dotykový stůl, animovaný film s tematikou historie Kutné Hory i další interaktivní prvky. Rovněž můžete sestoupit do sklepních prostor s interaktivní podlahovou projekcí a prostorovou projekcí Památky UNESCO v ČR. V nejskrytějším koutě vás čeká další překvapení. Jaké ? No, nechte se opravdu překvapit. Komfortním výtahem se můžete vrátit do prvního patra. Tyto prostory jsou určeny mimo jiné k sezonním výstavám, kulturním a vzdělávacím aktivitám. K dispozici je tam také konferenční sál s kapacitou 60 posluchačů. Je vybaven nejmodernější audiovizuální technikou. Druhé poschodí obsahuje další prostory pro výukovou činnost. Sál s kapacitou 25 posluchačů nabízí špičkové audiovizuální vybavení. V hale s výtahem se představují partneři projektu, jimiž jsou Nadace Kutná Hora – památka UNESCO (garant expozice a provozovatel centra) a Univerzita Pardubice.

Na závěr připomeňme alespoň některá jména těch, kdo se o vynikající výsledek realizace celého projektu zasloužili: Ing. Jiří Janál, koordinátor projektu, RNDr. Dagmar Civišová, CSc., vedení agendy projektu, PhDr. Aleš Pospíšil, odborný garant projektu, Dagmar Fundová, ředitelka Nadace Kutná Hora – památka UNESCO, Dr. Ondřej Hubáček, administrátor projektu a dotační manažer, Ing. Tomáš Pápol, ekonomický a finanční manažer. A také město Kutná Hora, které bylo příjemcem dotačních prostředků a zastřešilo celý projekt od začátku až po závěrečné dokončení. Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů EU.

Dačického dům tedy začíná žít novým a velmi zajímavým životem. Rozhodně by si jeho prohlídku neměli nechat ujít nejen místní občané, ale také návštěvníci ze všech koutů naší planety. Budou v něm vítanými hosty.

Miroslav Štrobl

Zavřít menu