Výstavba přechodu v Malíně si vyžádá od 7. do 30. září částečnou uzavírku

Ke zvýšení bezpečnosti chodců v Malíně přispěje nový přechod pro chodce v Novodvorské ulici. Rada města 24. června schválila zhotovitele, Technické služby Kutná Hora. Práce budou zahájeny 7. září a vyžádají si částečnou uzavírku a omezení provozu. Uzavřena bude vždy polovina vozovky. Termín dokončení prací je stanoven na 30. září. Jak konstatoval starosta Josef Viktora (ANO), silnice je velmi frekventovaná, a malínští občané a Osadní výbor Malín proto o přechod dlouhodobě usilovali. Jeho výstavbu podpořila i dopravní komise a technické oddělení města. Součástí přechodu budou i úprava a rozšíření chodníků tak, aby přechod pro chodce na silnici, která je v majetku ŘSD, splňoval všechny stávající normy. Celkové náklady včetně doplňkového nasvětlení přechodu nepřekročí částku 600 tisíc korun.

Monika Pravdová

Zavřít menu