Po mimořádně pracovních prázdninách začal na ŠKOLE ŘEMESEL nový školní rok

Nový školní rok na SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře byl v úterý 1. 9. 2020 zahájen. V 1. ročnících přivítali pro školní rok 2020/2021 celkem 215 žáků.

Během letních prázdnin panoval ve škole čilý ruch.

„Bylo započato několik akcí, které bezesporu zvýší již tak kvalitní zázemí naší školy po naše žáky i zaměstnance,“ uvedl ředitel školy Josef Vavřinec. Proměny doznal i vchod do školy, kde vznikl zcela nový prostor, kde se nachází školní recepce. „Škole ji darovala firma Foxconn Technology CZ, s.r.o. Kutná Hora a díky našim kolegům z úseku údržby doznala několika změn. Nyní se chystá její zprovoznění pro návštěvy přicházející do školy. Recepční službu budou v rámci odborných praxí zajišťovat žáci službových oborů, kteří mají komunikaci a psychologii ve vzdělávací náplni svých předmětů,“ konstatoval ředitel školy a navázal: „V jídelně školy jsme instalovali stolní a dekorační nábytek, který jsme obdrželi také od společnosti Foxconn Technology CZ, s.r.o. Kutná Hora.

Prázdniny a začátek školního roku jsou v SOŠ a SOU řemesel i ve znamení velkých stavebních projektů.

Pokračuje přestavba bývalé kotelny na novou truhlářskou dílnu, která bude sloužit žákům v oboru truhlář. Dostavbou a přestěhováním dílen z areálu ČKD Karlov tak definitivně škola opustí stávající prostory starých dílen a žáci budou vykonávat odborný výcvik v nové dílně umístěné přímo v areálu školy. Přestavba má být dokončena letos v prosinci. „Z dalších stavebních akcí, které se o prázdninách rozběhly, je kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v prostoru u školní jídelny. Poslední z připravovaných stavebních úprav je výměna posledních pozůstatků původních oken v prostorech vstupní haly za šatnami a o patro výše v hale u školní jídelny. Dá se říci, že se nám daří úspěšně obnovovat školu a veškeré změny budou přínosem ke kvalitnímu vzdělávání a zvýšení komfortu nejen žákům, zaměstnancům, ale i našim zákazníkům,“ řekl Josef Vavřinec a doplnil, že další  investiční akcí, která zkvalitní a zrychlí datový přenos mezi vzdělávacími budovami v Čáslavské ulici a Seifertových sadech je pořízení nového radioreléového spoje na kvalitní datový přenos. „Pěkně jsme si na to posvítili a ještě posvítíme,“ řekl ředitel školy Josef Vavřinec.  Poslední z plánovaných investičních akcí na letošní podzim je totiž kompletní výměna osvětlení v tělocvičně za moderní LED sport osvětlení. Všechny tyto akce jsou naplánovány tak, aby skončily do konce září 2020.  „Přejeme všem našim žáků úspěšný školní rok 2020-2021,“ uzavřel ředitel školy Josef Vavřinec.

tz, red

Zavřít menu