Výuka jazyků na Palachovce

V hodinách němčiny se žáci ZŠ Jana Palacha zabývali několika projekty. Sedmé třídy, které s druhým cizím jazykem začínají, se pokusily o vytvoření vlastního komiksu. Žáci z VIII.A se několik hodin věnovali správnému čtení a přípravě na svou roli v pohádce Brémští muzikanti, kterou poté sehráli ve školním divadle.

Žáci z IX.B se zapojili do mezinárodního projektu s názvem Das Bild der Anderen. Se svými vrstevníky z partnerské školy Campusskolen z Dánska si vyměňují dopisy na různá témata. Cílem je procvičit si němčinu v praxi, ale také se něco dozvědět o životě mladých lidí v jiné zemi, a udělat si tak obrázek (das Bild) o ostatních (der Anderen). Práce na projektu se nám daří a pokračuje dál.

zšjp

Zavřít menu