Zabezpečovací práce bývalého hotelu Černý kůň potrvají podle vyjádření majitelky objektu do konce roku

Zabezpečovací práce řadu let opuštěného a chátrajícího hotelu Černý kůň byly v tomto týdnu zahájeny. Ze zadní strany objektu je ke stěně přistaveno lešení a připraven vysoký jeřáb. Jak potvrdila Lucie Češpivová, majitelka objektu, bylo zahájeno zabezpečení objektu v souladu se stanoviskem statika. Výsledkem prací má být zajištění celého objektu tak, aby mohlo být zcela odstraněno provizorní zajištění – lešení – v Kollárově ulici. Celé zabezpečení by podle slov majitelky objektu mělo být provedeno do konce letošního roku, dříve to dle odborných dodavatelů není technicky možné.

Objekt, který je zapsanou kulturní památkou, se rozpadá před očima. Více o historii a současnosti hotelu, někdejší chlouby města, jsme zveřejnili v dubnovém vydání Kutnohorských listů, celý článek je k dispozici na webových stránkách. Objekt je významný nejen z hlediska dějin architektury, má i zajímavou historii. Na počátku 17. století, kdy byl využíván jako hostinec, v něm v roce 1735 zemřel jeden z nejvýznamnějších barokních malířů v Čechách Petr Brandl. Hotelovou restauraci často navštěvoval Karel Havlíček Borovský a v hotelu pobýval i Jakub Arbes a řada dalších osobností.

pra

Zavřít menu