Žáci 8. B ZŠ T. G. Masaryka dokončili dvouletý mezinárodní e-twinningový projekt nazvaný Sto let od založení Československa

Žáci 8.B  Základní školy T.G. Masaryka v Kutné Hoře dokončili dvouletý mezinárodní e-twinningový projekt s názvem „Sto let od založení Československa“ těsně před nástupem k distanční výuce. Počátečním impulzem projektu byly oslavy sta let od založení společného státu v říjnu roku 2018. „Naším partnerem se stala slovenská Základní škola Pavla Križku v Kremnici. Volba města Kremnice byla jasná hned od začátku, jelikož se jedná o partnerské město naší Kutné Hory. Byli jsme proto velmi rádi, když tamní paní ředitelka Mária Slašťanová a paní učitelka Zuzana Dobiasova na náš návrh spolupráce přistoupily. Hlavním cílem naší paní učitelky Jany Červené bylo prohloubit v nás pocit vlastenectví ale i sounáležitosti, upevnit historické souvislosti, přemýšlet o demokracii a svobodě. K tomu jsme využívali nejrůznější prostředky. Mezi nimi výukové aplikace, tvořili jsme prezentace, diskutovali, hráli hry, navzájem se učili naše jazyky. Překvapilo nás, jak se nám slovenština líbila, číst a porozumět nám nedělalo problém. Díky těmto aktivitám jsme poznali mnoho nového z naší historie a víme, že se nám nabyté vědomosti budou hodit jak v hodinách dějepisu, tak v našich běžných životech. Slovensko se nám stalo ještě bližším,“ uvedla za 8. B žákyně Kateřina Řehořová, která spolu se svými spolužáky doufá, že se jim v příštím roce podaří do Kremnice vycestovat a se slovenskými přáteli strávit několik dní. „Rádi bychom poznali partnerského město osobně, stejně tak jejich školu a především milé lidi. Ale kdo ví…snad pandemie koronaviru naše plány nezhatí…,“ dodala Kateřina Řehořová.

red

Zavřít menu