Zástupci Místních akčních skupin Středočeského kraje se setkali v Dačického domě v Kutné Hoře

Valná hromada Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Středočeského kraje se konala 8. února v Dačického domě v Kutné Hoře. Na programu byla volba předsedy, výboru a kontrolní komise. Účastníky zasedání v úvodu přivítal starosta města Josef Viktora a Radek Tvrdík z domácí MAS Lípa pro venkov. Součástí zasedání byla otázka administrace evropských fondů,  konkrétně Programu rozvoje venkova, operačního programu zaměstnanost, IROP a nově i operačního programu Životní prostředí.  Jak konstatoval Miloslav Oliva, opětovně zvolený předseda Krajského sdružení MAS a vedoucí PS Chytrý venkov z Národní sítě MAS ČR, místní akční skupiny dostaly ze strany České republiky i EU důvěru přerozdělovat finanční prostředky. „Je s tím však velká práce, čím dál složitější administrativa. Každá MAS si na období 2014 – 2020 vysoutěžila určitou částku pro své území, v rámci celé republiky bude až do r. 2020, resp. 2023 rozděleno více než 15 miliard korun,“ dodal Mgr. Oliva.

pra

 

Zavřít menu