Se zármutkem oznamujeme, že dne 8. října 2013 zemřel, ve věku 85 let, pan Radko Šťastný, pedagog, literární historik a čestný občan Kutné Hory. Poslední rozloučení se uskuteční v sobotu 12. října ve 14 hodin v modlitebně Církve bratrské v Kutné Hoře, Masarykově ulici. ………………………………………………………………………..

Pocházel z Kutné Hory, kde také absolvoval reálné gymnázium. Poté v Praze vystudoval český jazyk a filozofii. Od r. 1952 učil  na ZŠ v Hostinném, následně na JSŠ v Uhlířských Janovicích a kutnohorské střední průmyslové škole. Od r. 1966 působil na našem gymnáziu, zvaném tehdy dočasně střední všeobecně vzdělávací škola.
Společensky velmi činný byl v době tzv. pražského jara, kdy se mj. zasazoval o zbudování Tylova pomníku v K. Hoře. Stal se také signatářem politicko-společenské výzvy „Pro záchranu Kutné Hory“. Za své občanské postoje byl v 70. letech nuceně přeložen z našeho gymnázia na školu do Čáslavi. Učit sice směl, ale normalizační režim mu zakázal publikování. Změny přinesla až sametová revoluce. V roce 1991 se dr. Šťastný podílel na opětovném odhalení kutnohorského pomníku T. G. Masaryka, jehož obdivoval,  byl zvolen do městského zastupitelstva a zasedl i v kutnohorské městské radě.

.
Dr. Radko Šťastný
Foto: Jaromír Procházka

.
Mezi publikace dr. Šťastného patří „Tajemství jména Dalimil“ nebo literární slovníky „Čeští spisovatelé deseti století“ a také „Kutná Hora literární“, s níž na GJO dodnes studenti v hodinách literatury pracují. Dlouhodobě také zasedal v redakční radě Krásného města, byl členem Obce spisovatelů i Klubu rodáků a přátel Kutné Hory. V květnu 2012 obdržel za svůj dlouhodobý kulturní přínos městu i publikační činnost přesahující rámec regionu titul čestný občan města Kutné Hory.

 

.

Zavřít menu