Rytmus Kutná Hora poskytuje novou službu Podpora samostatného bydlení | Kutnohorské listy

Rytmus Kutná Hora poskytuje novou službu Podpora samostatného bydlení

Rytmus Kutná Hora, pracoviště organizace Benešov, o.p.s., od loňského roku poskytuje novou službu Podpora samostatného bydlení. Posláním služby je zvyšování a udržení dovedností lidí s postižením potřebných k samostatnému životu v běžné společnosti.

.
Nově poskytovaná služba navazuje na obecnou potřebu společnosti umožnit lidem s postižením naplňování jejich práv na život dle vlastních představ. Zájem o využívání této služby mezi lidmi roste. Zájemci o službu přichází s tím, že chtějí být soběstační a chtějí rozhodovat o svém životě. Často se jedná o lidi, kteří prožili většinu života v domovech pro lidi se zdravotním postižením nebo v podobném kolektivním zařízení. Hovoří o nedostatku vlastního soukromí a vyjadřují přání se odstěhovat do vlastního bytu, kde by mohli žít podle svého. Podporované bydlení jim ve splnění jejich snů může pomoci a bezpečnou cestou je může doprovázet v průběhu této velké životní změny. Službu využívají i mladí lidé, kteří opouštějí původní rodiny, nebo také rodiče s dětmi, kteří se stěhují z azylového domu a chtějí žít samostatně. Samostatné bydlení je vyhledávané i partnery, kteří žili dosud v chráněném prostředí a touží založit vlastní rodinu, což např. v chráněném bytě nejde. Podporované bydlení může být i vhodným řešením situace, kdy stárnoucí rodiče již nebudou moci poskytovat potřebnou pomoc svým dospělým dětem. Přejí si však, aby mohli dále bydlet v běžném prostředí a udržet si stávající kvalitu života.

Jak služba probíhá?
Služba je s uživatelem plánovaná individuálně a je mu tzv. šitá na míru. Každý uživatel spolupracuje s klíčovým pracovníkem, který zjišťuje, co si konkrétní uživatel přeje, jak chce žít a bydlet. Společně pak plánují, jak toho dosáhne. V průběhu spolupráce dochází k důkladnému poznávání člověka, jeho schopností a míry samostatnosti. Zjišťují a domlouvají se na tom, jakou podporu uživatel potřebuje, aby byla služba pro něj bezpečná a vyhovující. Konkrétní podpora při bydlení a v samostatném životě je poskytována asistenty. Obsah asistencí je s uživatelem pravidelně plánován, aby odpovídal jeho aktuálním potřebám. Asistence se zaměřuje na nácvik a udržení dovedností a postupně vede k co nejvyššímu nebo úplnému osamostatnění člověka.

S čím konkrétně může Podpora samostatného bydlení pomoci?
Služba podporuje člověka při hledání a zařizování bytu, dále při zabydlování se, při péči o domácnost, vaření, hospodaření s penězi, plánování volného času nebo při zařizování osobních záležitostí ve městě či na úřadech. Předmětem podpory mohou tedy v případě potřeby být všechny oblasti života, s kterými se člověk setkává v běžné společnosti. V praxi to vypadá tak, že člověk bydlí ve vlastním nebo pronajatém bytě a asistenti za ním dochází nebo dojíždí, a to ve smluveném čase. V přítomnosti asistenta se potom věnují určité činnosti, kterou člověk potřebuje řešit.

Kde se o službě dozvědět více?
Podpora samostatného bydlení je registrovanou placenou službou, kde se platí pouze za čas strávený přímou asistencí u uživatele. Podrobnější informace o službě a jejích pravidlech se dozvíte na adrese Masarykova 598, na telefonu 327 312 307, na webových stránkách www.kutnahora.rytmus.org nebo na e-mailu kutnahora@rytmus.org. Případným zájemcům rádi odpovíme na dotazy a pomůžeme s rozhodováním, zda je pro ně služba vhodná.

(tz)

.