Od neděle mají návštěvníci Galerie Středočeského kraje v prostorách bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře možnost si prohlédnout tři nové výstavní projekty. GASK představuje díla Karla Štědrého, Michala Škapy a Amara Mulabegoviče. Výstavy potrvají do 30. června letošního roku.

 

KAREL ŠTĚDRÝ NEO/PROJECTROOM

Karel Štědrý v cyklu Neomondrian (od roku 2011) pokračuje v tradiční disciplíně malby prostřednictvím odkazů k modernistickým vzorům, jejichž principy transformuje do nových forem a významů. Vychází přitom i ze zkušenosti streetartu, z prostředí graffiti, ovlivněného pop artem a komiksem. Hra a reinterpretace vedou k novým abstraktním kompozicím. S respektem ke geometrickému systému, který studuje a promýšlí, narušuje a boří řád a znovu podle vlastních pravidel konstruuje obraz vytvářející svébytný estetický svět. Štědrý vychází z konkrétní reality vzorů, které nejprve převádí do miniaturních plastických modelů a poté transponuje do dvojrozměrné malby. Kromě Pieta Mondriana užívá jako modelů i děl Roye Lichtensteina či tiskařských vzorníků barev. Problém prostorovosti obrazu nově posouvá ve svých posledních pracích – barevných reliéfních plastikách z téhož cyklu –, v nichž  se snaží  plastiku přetvořit v ploše. Forma odkazů a intervence do zavedených systémů objevuje i pro malířský svět nové alternativy.

.
MICHAL ŠKAPA – PIXA/WHITEBOX

Novodobé graffiti vzniklo v sedmdesátých letech v New Yorku, kde poslíček zanechával svůj podpis ve vagónech metra a v ulicích. Jedna ze zvláštních odnoží této subkultury vznikla před časem v brazilském Sao Paulu. Děti z chudinských čtvrtí začaly rozmnožovat podpisy svých pouličních komunit, riskují životy jen proto, aby je dostaly na nejneuvěřitelnější místa po celém městě. Z této horečnato-houževnaté vlny vzniklo naprosto unikátní a konzistentní písmo pixação. Samotné znaky jsou průsečíkem několika vlivů, a to latinské abecedy, fraktury, starogermánských run spolu s estetikou log metalových kapel. Tento živelný fenomén brazilského letterismu je velmi solitérní a záměrně se vyděluje z tamní „klasické“ graffiti scény a street artu. Možná právě proto se pixação stalo inspiračním zdrojem a výzvou pro další nová zpracování writera Michala Škapy. Ten, bezprostředně po návratu z Jižní Ameriky, vytvořil svoji verzi písma. Jeho současná výstava mapuje celou škálu autorských variací od skic, plakátů, grafik až po ukázku jednotlivých kódů a jeho modifikace v digitálním obraze.


AMAR MULABEGOVIČ – INTERVENCE/EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR

„Intervence“ bosenského umělce žijícího v Čechách vstupuje do historického objektu jezuitské koleje ve formě audiovizuální instalace vycházející z principů video mappingu. Video mapping jakožto trojrozměrná iluzivní animace propojující prvky instalačního umění, grafického designu, počítačových her, VJ-ingu a scénografie zde aktivně pracuje s geniem loci i architekturou ranného baroka. Tematicky čerpá z nejasností obestírajících původní účel a využití tamních prostor, aby nabídla řešení prostřednictvím simulace fiktivní reality. Výsledkem je příjemně zneklidňující konfrontace vyplývající ze střetu různých časových rovin. Výstava projde dvojí proměnou. Její první část bude prezentována v lázních situovaných v citlivě zrekonstruovaném severním křídle koleje. Od dubna pak proběhne navazující světelná a zvuková intervence v přilehlé barokní lékárně.

(tz)

.

Zavřít menu