Kamenný podstavec po soše sv. Prokopa v morovém sousoší u kostnice zatím zůstává prázdný

Stav sochy sv. Prokopa, která byla z důvodu havarijního stavu sejmuta z morového sousoší sv. Jana Nepomuckého v Zámecké ulici před kostelem Všech svatých s kostnicí v srpnu 2020 je horší, než se původně předpokládalo. Na své původní místo se již vrátit nemůže. Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec hledá možnosti dotace na opravu původní sochy i výrobu kopie.

„Po sejmutí a ohledání sochy restaurátorem bylo zjištěno, že se socha nachází v podstatně horším stavu, než se původně předpokládalo a její zpětné umístění v exteriéru není s ohledem na zachování originálu vhodné,“ uvedla Radka Krejčí, ředitelka organizační složky farnosti a doplnila, že socha sv. Prokopa bude zrestaurována a následně umístěna do interiéru, pravděpodobně do katedrály Nanebevzetí Panny Marie či do nově vznikajících expozic v kostele Všech svatých. „Protože navzdory restaurátorskému zásahu není návrat originálu na původní místo doporučen, bylo památkovým dohledem odsouhlaseno vysekání kopie sochy z kamene, která bude umístěna na místo původní sochy,“ dodala Radka Krejčí. Ostatní sochy (sv. Florián, sv. Václav a sv. Vojtěch) nemají dle restaurátora tak zásadní poškození, jako socha sv. Prokopa, ale bude nutné i u nich provést podrobnější průzkum s následným restaurátorským zásahem, aby se předešlo jejich rozsáhlejšímu poškození.

„Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec v tuto chvíli bohužel nemá dostatek finančních prostředků na opravu původní sochy i výrobu kopie, proto bude hledat možnosti spolufinancování opravy z vypsaných dotačních titulů,“ upřesnila Radka Krejčí. Kamenný podstavec patřící soše sv. Prokopa tedy v tuto chvíli zůstane prázdný až do vytvoření sochy nové.

tz, red

 

Zavřít menu