Sedmým rokem se koná festival s názvem Kutnohorské léto, festival netradičních prohlídek i jiných zábavných vystoupení v Kutné Hoře a okolí. Kutnohorsko.cz připravilo program pro obyvatele a návštěvníky města ve spolupráci s provozovateli památek i dalších zajímavých objektů.

.
Chrámy jsou nevyčerpatelnými zdroji moudrosti a inspirace, obzvlášť pro toho, kdo se otevírá jejich poselství. Pojďme se i letos v létě pokusit poodhalit jejich tajemství a pochopit příběhy, které jsou ukryty pod jejich klenbami. Kutnohorské arciděkanství vás zve k návštěvě chrámů svaté Barbory a svatého Jakuba.

Katedrála svaté Barbory
Na nevšední prohlídku chrámu svaté Barbory se vydáme každou prázdninovou středu. Večerní atmosféru prostoupí vůně kadidla a mihotavý jas svíček. Jak to zamýšleli její stavitelé, budeme katedrálou procházet od západu na východ, od spodních pater do výšek. Z vnitřní galerie chrámu budeme moci obdivovat Riedovo mistrovské zaklenutí chrámových lodí i důmyslný vnější opěrný systém katedrály, nahlédneme také do míst, kam se běžný návštěvník chrámu nedostane. Uslyšíme nádhernou varhanní hudbu a budeme naslouchat odbornému výkladu mistra varhaníka. Průvodcem nám bude osoba nanejvýš povolaná, katolický kněz, který nám vyloží nejen historii, ale i hlubokou symboliku a duchovní obsah nádherné stavby.

Chrám svatého Jakuba
Čtvrteční večery budou věnovány chrámu svatého Jakuba. Budeme procházet jeho pohnutou historii trvající již déle než sedm set let, zjišťovat, jakým výzvám čelili jeho stavitelé, ale i jak spletitě se právě v těchto zdech rozvíjela duchovní tradice Kutné Hory, která se klene přes celá staletí až do našich dní. V chrámu budeme moci pozorovat celou galerii největších umělců své doby. Dozvíme se, jak stavbu ovlivnila huť Petra Parléře, jakou stopu zde zanechala dlouhá doba utrakvismu, uvidíme práci takových velikánů, jakými byli Petr Brandl nebo Ignác Raab. Uslyšíme nádhernou varhanní hudbu různých staletí a budeme mít možnost asistovat mistru varhaníkovi při hře na vzácné barokní varhany, které se dodnes pohánějí šlapáním měchů. Uvidíme pozdně gotické fresky ukryté za hlavním oltářem i ve vyšších patrech chrámu, v místech, jež nejsou při běžných prohlídkách přístupná.

Kateřina Grenarová

Barbora 2015
.
Noční prohlídka chrámu svaté Barbory
Prohlídky probíhají každou středu od 1. července do 2. září 2015. Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny. Maximální kapacita: 80 osob. Vstupné: základní – 160 Kč; snížené (studenti od 15 do 26 let) – 90 Kč; děti do 15 let – zdarma.

Večerní prohlídka chrámu svatého Jakuba
Prohlídky probíhají každý čtvrtek od 2. července do 27. srpna 2015. Začátek prohlídky v 19:00 hodin, doba trvání cca 1,5 hodiny.  Maximální kapacita: 50 osob. Vstupné: základní – 120 Kč; snížené (studenti od 15 do 26 let) – 80 Kč; děti do 15 let – zdarma.

Kontakt:  Infocentrum u chrámu sv. Barbory, tel.: 327 515 796, e-mail: info@khfarnost.cz, www.khfarnost.cz. Pořadatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora

Kompletní program Kutnohorského léta 2015

.

Zavřít menu