Na výstavě Stavitelé katedrál na Hrádku jsou k vidění unikátní kamenné fragmenty i faksimile rukopisů ze stavby katedrál, skicáře kameníků a stavitelů

Výstava s názvem Stavitelé katedrál, která byla slavnostně zahájena 6. srpna na Hrádku, sídle Českého muzea stříbra, přibližuje vznik středověkých katedrál, jejich funkce, symboliku, výzdobu, stavební hutě a architekty. Jak uvedl Josef Kremla, spoluautor výstavy, mezi unikátní exponáty patří zejména fragment polychromované fiály z původního oltáře katedrály sv. Víta v Praze, z oltáře z dob Karla IV. Návštěvníci mají možnost obdivovat i kopii Sedlecké monstrance z katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, gotickou parléřovskou sochu Panny Marie z chrámu sv. Barbory a řadu dalších unikátních prvků. Vystaveny jsou modely chrličů i faksimile rukopisu ze stavby katedrál, skicáře kameníků a stavitelů. Město Kutná Hora zapůjčilo pro tyto účely sochu Bolestného Krista z Vlašského dvora. Výstava je pořádána při příležitosti 25. výročí od zapsání Kutné Hory na seznam UNESCO a potrvá do 13. prosince. Ve středu 16. září je na programu přednáška profesora Jaroslava Čechury a 28. října komentovaná prohlídka výstavy s Markem Zágorou.

Téměř stovku hostů přivítala na nádvoří Hrádku ředitelka muzea Světlana Hrabánková. „Katedrály a Kutná Hora je bezesporu zcela přirozené spojení, naše město je unikátní tím, že zde máme katedrály rovnou dvě: chrám sv. Panny Barbory a chrám Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Proč se ale výstava koná na Hrádku? Zamysleme se nad tím, kdo byli tito stavitelé, tedy investoři těchto staveb a z jakých zdrojů byly stavby chrámů nejen v Kutné Hoře, ale i chrám sv. Víta na Pražském hradě nebo chrám sv. Bartoloměje v Kolíně financován. Zdrojem byly výnosy z kutnohorských a dalších dolů,“ uvedla Světlana Hrabánková během zahájení výstavy.

„Hlavní myšlenkou a cílem výstavy Stavitelé katedrál bylo představit katedrálu jako souhrnné dílo, živý organismus, na jehož realizaci se podíleli architekti, jednotliví stavitelé a stavební hutě stejně jako středověcí malíři, sochaři nebo zlatníci. Katedrálu tedy představujeme nejen jako památku – architektonický objekt, ale jako výsledek mnohaleté práce často anonymních lidí, který můžeme obdivovat dodnes,“ uvedl spoluautor výstavy Marek Zágora.

Na výstavě jsou k vidění, kromě čtrnácti prezentačních tematicky rozdělených panelů, zajímavé exponáty. Mezi nimi například 97 cm vysoká pozlacená Sedlecká monstrance, proslulá kutnohorská socha Bolestného Krista ze začátku 16. století, deset faksimilií středověkých rukopisů s krásnými iluminacemi – například Křižácká Bible, nebo Bible moralisée. Poprvé v Čechách je vystavena faksimile Přebohatých hodinek vévody z Berry a neméně atraktivní jsou také náčrtníky stavitelů katedrál, které v huti sloužily architektům, kameníkům a sochařům jako vzorníky.

Součástí výstavy jsou také původní architektonické prvky a mezi nimi skvost v podobě polychromovaného fragmentu fiály z hlavního oltáře Svatovítské katedrály zhotoveného za vlády Karla IV., odlitky gotických chrličů z chrámu sv. Bartoloměje, odlitky bust Matyáše z Arrasu a Petra Parléře ze svatovítského triforia a další.

„Rád bych poděkoval všem partnerům, kteří se rozhodli realizaci výstavy, i v takto nelehkém období, podpořit, ať už finančně, záštitou nebo pomocí při instalaci. Velké poděkování patří ale hlavně všem institucím a konkrétním lidem, se kterými jsem v posledních měsících řešil mnohé zápůjčky exponátů. Věřím, že se nám podařilo soustředit zajímavý celek, který bude atraktivní součástí výstavy a bude názorně ilustrovat její hlavní myšlenku,“ řekl spoluautor výstavy Josef Kremla z Českého muzea stříbra.

Výstava Stavitelé katedrál byla připravena jako součást oslav 25. výročí zapsání Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na Hrádku v Českém muzeu stříbra je k vidění od 7. srpna do 13. prosince letošního roku každý den kromě pondělí (otevírací doba: srpen 10-18, září 9-18, říjen 9-17, listopad 10-16).

Exponáty jsou zapůjčeny a poděkování patří: Správa Pražského hradu, Římskokatolická farnost – Arciděkanství Kutná Hora a Římskokatolická farnost – Sedlec, Archeologický ústav AV ČR, Město Kutná Hora – Průvodcovská služba, Regionální muzeum v Kolíně, Město Kolín, ČVUT Praha – Fakulta stavební, Regionální muzeum v Chrudimi, webový portál Stavitelé katedrál, soukromí sběratelé Marek Zágora, Peter Kováč a další. Záštitu nad výstavou převzala hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a Karel Horčička, radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče. Partneři výstavy: Středočeský kraj, Boax Art, Stavitelé katedrál.

tz, pra

Foto: Monika Pravdová

 

Zavřít menu