Příběh z dávné historie Kutné Hory se podařilo poodkrýt při restaurování kamenných artefaktů, vsazených v parkánové zdi parku Vlašského dvora. Unikátní kamenné prvky, z nichž některé jsou jediným hmatatelným důkazem o existenci již zaniklých památek ve městě, se desítky let ukrývaly pod porostem břečťanu.

.
Hlavním důvodem razantního odstranění zeleně v roce 2013 bylo zjistit skutečný stav zdiva teras a jejich statiku před plánovanou obnovou parku. Většinu kamenných artefaktů, které byly před staletími chloubou honosných domů, kostelů i sídla králů, se historikům podařilo identifikovat, až na jeden. Pod sochou klečícího havíře – štítonoše byl vsazen kamenný prvek se zřetelným vyobrazením dvou ocasů. Díky restaurátorskému zásahu Mgr. Art. Jakuba Ďoubala, Ph. D., který kamenné artefakty restauruje, se podařilo historikům zodpovědět některé otázky…

Velkou neznámou bylo, o jakou sochu se jedná a odkud pochází
„Už v rámci restaurátorského průzkumu jsme se snažili sochu identifikovat. Při bližším zkoumání nás napadlo, že by se mohlo jednat o záda dvojocasého lva. Udělali jsme větší sondu a ukázalo se, že ta domněnka je správná,“ uvedl Jakub Ďoubal. Další rozšíření sondy ukázalo, že ze všech kamenných prvků vsazených ve zdi parku bývalého sídla českých králů se jedná o nejlépe dochovaný prvek. Proto bylo rozhodnuto, že socha bude ze zdi vyjmuta a prozkoumána. „Nápis na erbu na hrudi lva odkazuje na císaře Karla VI. Socha pochází z první poloviny 18. století, vznikla v roce 1740,“ konstatoval Jakub Ďoubal s tím, že kutnohorskému památkáři a historikovi Aleši Pospíšilovi se podařilo díky dochovaným archivním materiálům sochu identifikovat. „Na malbě z poloviny 19. století, který poskytuje celkový pohled na nádvoří Vlašského dvora, je vyobrazena kašna a poměrně jednoznačně je na ní ztvárněn náš lvíček. I poškození na soše odkazuje na to, že byla umístěna na nějaké kašně. A kašen ve městě zas až tolik nebylo,“ podotkl restaurátor. „Obraz nádvoří Vlašského dvora od malíře Hilberta pochází z roku 1845 a je v majetku Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Na olejomalbě stojí uprostřed nádvoří barokní kašna a na jejím středním sloupku lvíček. V historických pramenech je jako autor kašny uváděn kameník Vojtěch Kulhánek,“ řekl PhDr. Aleš Pospíšil. Lvíček, který po staletích znovu ukázal znovu svou tvář, byl zřejmě tichým svědkem významných historických události….

Některé otázky však i nadále zůstávají nezodpovězeny…
„Záhadou pořád zůstává, proč byla socha zazděna čelem dovnitř. Všechny ostatní kamenné prvky, byť byly zachovány fragmentálně, byly vsazovány tak, aby zeď nějakým způsobem ozvláštnily. Možná svou roli sehrály na přelomu 19. a 20. století národnostní důvody. Na jednu stranu je to český lev, na druhou odkaz na Habsborského císaře Karla VI. O důvodech můžeme v tuto chvíli jen spekulovat,“ podotkl Jakub Ďoubal.

Jaký bude další osud sochy?
„Bude proveden konzervačně restaurátorský zásah, který by odstranil zbytky malty, nečistoty. Socha je v poměrně dobrém stavu možná díky tomu, že byla sto let ukrytá ve zdivu,“ řekl kutnohorský restaurátor Jakub Ďoubal s tím, že o dalším osudu sochy se bude ještě jednat. Už nyní je však zřejmé, že zpět do zdi se nevrátí, ale bude vystavena v lapidáriu ať už ve Spokovém domě v Lierově ulici, nebo třeba Dačického domě.

Monika Pravdová

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu