Pozvánka na operu: Emotivně spontánní Carmen opět na scéně

Vedle proslulých operních komponistů italské provenience, s jejichž tvorbou se průběžně i v rámci našich setkání necháváme pravidelně duchovně obohacovat, nelze opominout originální uměleckou invenci i dalších světově proslulých skladatelů, kteří svým hlubinně inspirujícím odkazem živě promlouvají přes průnik času také  k současné generaci svých nadšených obdivovatelů.

A tak velice rád nám všem připomenu jméno jedné z nejvýraznějších osobností v bohatém rejstříku světově renomovaných operních gigantů, a to sice francouzského skladatele Georgese Bizeta ( 1838 – 1875 ). Autor více než dvaceti opusů ( např. Lovci perel / 1863 /, Dívka z Perthu / 1867 /, Džamilé / 1872 / ) se do srdcích i myslích operních fanoušků nesmrtelně fixuje prioritně svým hudebně a  dramaticky excelentním dílem, jímž bezesporu zůstává jeho Carmen ( premiéra 1875, Paříž ). Právě v této partituře, která byla motivována novelou Carmen ( francouzského spisovatele a básníka Prospera Meriméea / 1803 – 1870 / ),  prezentoval Bizet svůj nesporný cit pro operní divadlo, znělou kantilénu i exotický hudební kolorit. Vytváří tak dokonalou synopsi hektického španělského temperamentu a něžné francouzské melodiky. A ještě malá zajímavost: byla to právě Carmen, která se v roce 1884 stala prvním zahraničním dílem na scéně znovu obnoveného Národního divadla v Praze.

Upřímně proto chci pozvat naše věrné příznivce na velkoplošnou DVD projekci Bizetovy Carmen v jistě vokálně  výjimečném představení, které  bylo osnováno na scéně pařížské Národní opery ( 1980 ). Jména sólistů, kteří se ujali stěžejních partů logicky garantují opětovně umělecky podnětný zážitek: mezzosopranistka  Teresa Berganza ( Carmen ) , Plácido Domingo ( Don Jóse ),  barytonista Ruggero Raimondi ( Escamillo ) či sopranistka Katia Ricciarelli ( Micaela ). Dirigentem večera byl Pierre Dervaux. 

K této, jak věřím, příjemné kulturní aktivitě se sejdeme v úterý 16. října 2018 ( od 18, 00 hod. ),  a to opět v interiéru kutnohorské Střední průmyslové školy, Masarykova 197.  Karel Bican