Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora informuje o znovuotevření chrámu svaté Barbory a konání poutní mše

Znovuotevření chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře v předvánočním čase

Ve čtvrtek 3. prosince Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora s radostí otevře brány chrámu sv. Barbory, kaple Božího těla a Infocentra u chrámu sv. Barbory všem návštěvníkům, kteří přijdou na prohlídku a budou si chtít připomenout pestrost kulturního dědictví, které se jim v kutnohorském chrámu naskýtá.

Od čtvrtka 3. prosince 2020 bude chrám sv. Barbory a Infocentrum u chrámu otevřené každý den, od úterý do neděle, vždy od 10 do 16 hodin. Vstupenka na prohlídkový okruh nabízí nejen vstup do přízemí chrámu, ale také k emporám a do kaple Božího těla.

Při provozu budou zaměstnanci dbát na to, aby byla dodržena veškerá hygienická opatření. Vzhledem k velké kapacitě našich kostelů a s přihlédnutím k běžné návštěvnosti není třeba se obávat toho, že se bude před chrámem tvořit fronta lidí.

Krom chrámu bude otevřené i přilehlé Infocentrum u chrámu sv. Barbory, kde si návštěvníci mohou zakoupit tématické upomínkové předměty i ručně vyráběnou uměleckou keramikou od lidí z blízkého okolí. Nebudou chybět ani vánoční ozdoby nebo inspirace na dárky.

Poutní mše svatá v chrámu sv. Barbory

V pátek 4. prosince od 18:00 hodin bude u příležitosti oslav svátku sv. Barbory, patronky města Kutná Hora, slavena poutní mše svatá s promluvou P. Pavla Tobka. Pro zájem z řad širší veřejnosti bude možné mši z chrámu sv. Barbory sledovat také online z domova na youtube kanále Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora.

Začátek adventu v Kutné Hoře je úzce spjat s oslavou svátku sv. Barbory, který slavíme 4. prosince. Dokonce i vánoční strom na Palackého náměstí se rozsvěcí v tento den. Letošní zavedená hygienická opatření ovlivní jak celý advent, tak samotnou podobu oslav svátku patronky města.

„Je pochopitelné, že prožívání letošního adventu a Vánoc bude jiné a na vnější aktivity podstatně chudší, než jsme zvyklí. Láska je však vynalézavá, a tak věřím, že si sami najdeme dost způsobů, jak obnovit a posílit svůj vztah s Pánem, a budeme moci radostně prožít toto krásné a neopakovatelné období liturgického roku s našimi blízkými. “ napsal P. Jan Uhlíř v prosincovém vydání Zpravodaje a připomíná tím vhodné rozložení hodnot, které jednotlivým věcem a činům připisujeme.

Slavnostní poutní mše svatá bude probíhat v chrámu sv. Barbory v pátek 4. prosince od 18:00 hodin s omezenou účastí věřících dle platných vládních nařízení. Abychom uspokojili i zájem širší veře- jnosti, farnost zajistí živý přenos bohoslužby prostřednictvím svého youtube kanálu. Bližší infor- mace ohledně bohoslužeb včetně odkazu na živý přenos jsou k dispozici na stránkách farnosti kh farnost.cz.

TZ Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora

Zavřít menu