Turistická sezóna nabírá na obrátkách a spolu s ní i sezóna festivalů a koncertů. V mnoha městech, Kutnou Horu nevyjímaje, se opět objevuje „strašák“ dvaadvacáté hodiny, času nočního klidu, jehož striktní dodržování by značně omezilo festivalovou a hudební produkci ve městě.

.
I proto proběhla schůzka na kutnohorské radnici na toto téma. Názory na omezování hlučných akcí a vůbec jejich podpora napříč obyvatelstvem se pochopitelně různí, jak se to ostatně na zmiňované schůzce potvrdilo. S řadou názorů lze souhlasit a ztotožňuje se s nimi i kulturní komise města. Není možné, a nikdo si také nepřeje, aby na jednom místě v Kutné Hoře probíhala hlučná akce každý týden, případně každý druhý týden. Na druhou stranu, členové komise jsou přesvědčeni, že nelze kvůli několika málo stížnostem udělat učinit z Kutné Hory „tiché“ a potažmo celkem sterilní město z hlediska hudební produkce a zábavy pod širým nebem. Věříme, že v Kutné Hoře jsou občané, kteří jsou ochotni při včasném a opakovaném oznámení ohledně pořádání určitého koncertu nebo festivalu, zvládnout po danou dobu jistou míru zvýšeného hluku, či jsou ochotni se případně v tu danou dobu zdržovat mimo místo bydliště, které je v těsné blízkosti koncertu či festivalu .
Pokud jako občan vlastním dům u stadionu, jsem srozuměn a smířen s faktem, že tam v době zápasů bude hluk. Bydlí-li občan u železniční trati, je srozuměn s faktem, že jej bude rušit pravidelné projíždění vlaků. Pokud občan bydlí ve městě v blízkosti areálu či parku, kde se konají koncerty, zábavy a kulturní akce, je tedy nasnadě, že tyto akce budou generovat jistou míru hluku.
Na zmiňované schůzi na radnici padla zmínka o demokracii a právech jedince. Princip demokracie spočívá v respektování přání většiny a ochraně základních práv menšiny. Svoboda jedince a práva jedince musí být respektovány a chráněny, avšak svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda druhých. Pokud jsou občané, kteří bydlí v inkriminovaných oblastech, kde se konají koncerty a festivaly a jsou-li několikrát včas informováni o tom, že proběhne v určitém termínu nedaleko hlučnější akce, mají tito občané možnost se svobodně rozhodnout zda se budou v danou dobu zdržovat v místě svého bydliště, anebo se zařídí podle svých možností jinak. Demokracie nám dává právo činit vše, co je zákonem povoleno a neškodí druhým, ale neměla by být zneužívána jedinci, kterým se nelíbí kulturní produkce v jejich okolí a učiní vše proto, aby této produkci pokud možno zabránili například svými stížnostmi. Tím spíše, pokud byli občané dopředu informování a měli možnost se na tuto krátkodobou zvýšenou hladinu hluku připravit.
Bohužel se to v Kutné Hoře i v jiných městech často neděje. A proto v Jihlavě kvůli jediné stížnosti ruší velké pivovarské slavnosti, v Turnově uvažují o omezení pořádání tradičního festivalu,… A v Kutné Hoře? Sotva začala rekonstrukce parku pod Vlašským dvorem se záměrem obnovit zde prostory pro pořádání kulturních akcí, už bylo na město podáno trestní oznámení, proti pořádání kulturních akcí na tomto místě. Je potom smutné si uvědomit, že například v Českém Krumlově, kde roky bojují za udržení otočného hlediště, kvůli úžasné scenérii tamního zámku, se někteří občané v Kutné Hoře, kde je neméně zajímavá, ne-li zajímavější scenérie, snaží kvalitního využití tohoto originálního prostoru městem a širokou veřejností zabránit.
A co ona rozporuplná dvaadvacátá hodina a tolik zmiňované hlukové limity? V současnosti je ve schvalovacím procesu novela zákona, která by pojem hlukových limitů měla v tomto případě rušit, a pravomoc povolovat a zakazovat hudební produkci pod širým nebem dát plně do pravomocí městských samospráv. Kulturní komise, stejně jako většina podobných obecních orgánů v zemi věří, že se tento záměr vydaří. Následně by pak bylo možné, aby si při kulturních akcích město jasně stanovilo podmínky pro pořadatele a ty pak mohlo následně také hlídat a jejich dodržování vymáhat.
Klíčová je ohleduplnost a vůle občanů a radnice se domluvit a navzájem se neomezovat, a také snaha naše město podporovat, pokud ne aktivní účastí na akcích, které se ne všem líbí, pak alespoň tím, že těmto akcím nebudou občané házet klacky pod nohy. Tako spolupráce, vzájemný dialog a pochopení jsou nutné proto, aby byla Kutná Hora kulturně živé a pulzující město, a nikoliv zakonzervovaný, tichý skanzen.

Mgr. Tomáš Morawski 

.

Zavřít menu