Tříkrálový koncert se uskutečnil v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci, výtěžek přispěl do sbírky

Do každoroční Tříkrálové sbírky přispívá i tříkrálový koncert, který se letos konal 5.1. od tří hodin odpoledne v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci. Akci pořádala Římskokatolická farnost Kutná Hora Sedlec a krásnými skladbami potěšily návštěvníky dětské pěvecké sbory při ZUŠ Kutná Hora. Zazněly vánoční koledy a písně od Jolany Seidlové, Jaroslava Uhlíře, Johna Lennona a mnohých dalších. Hojná účast a spokojené úsměvy na tvářích návštěvníků potvrdily skvělou atmosféru i talent všech účinkujících.

Josef Stanislav Treml

Zavřít menu