Obrazem: V Kutné Hoře slavnostně odhalili pamětní desku světově proslulému heraldikovi Jiřímu Loudovi

Pamětní desku plukovníku a heraldikovi Jiřímu Loudovi odhalili v sobotu 2. října na náměstí Národního odboje 584 v Kutné Hoře vnučka Jiřího Loudy Jitka Nerušilová, starosta města Josef Viktora a přidělenec obrany Velké Británie plukovník David Catmur.

Plukovníka Davida Catmura a jeho manželku Natalii Catmurovou přivítali před polednem ve Vlašském dvoře starosta Josef Viktora, místostarostka Silvia Doušová, místostarosta Vít Šnajdr a plukovník Rudolf Honzák s manželkou.

Celá společnost se přesunula do kanceláře starosty. Po seznámení se s přítomnými a popovídáním si u kávy o panu Loudovi, o Kutné Hoře a o vlastním odhalením desky se plukovník Catmur s manželkou podepsali do pamětní knihy města.

První část programu začala ve 14 hodin, když dal trubač Ústřední hudby Armády České republiky (ÚH AČR) signál „pozor“. Moderátor Michal Trnka přivítal přítomné, pak jmenovitě starostu města, vnučku Jiřího Loudy, která zastupovala širší rodinu, a atašé (přidělence).

Přítomní následně uslyšeli životopis pana Loudy a promluvu starosty města Kutná Hora. Hned na to se přistoupilo k samotnému odhalení desky, kterého se ujali starosta J. Viktora, vnučka plukovníka Loudy J. Nerušilová a britský přidělenec obrany D. Catmur. Slavnostní akt doprovodila ÚH AČR fanfárami. K pomníku přišli dva vojáci čestné stráže. Věnce a kytice pokládali vojáci Armády České republiky a vojenská hudba hrála bicí ruch.

Po položení věnců moderátor poprosil všechny přítomné o minutu ticha k uctění památky plukovníka a heraldika Jiřího Loudy. Čas plynul za doprovodu trubače vojenské hudby.

K mikrofonu přistoupila Jitka Nerušilová, která ve své promluvě děkovala za sebe i za rodinu. Pár slov pronesl i plukovník David Catmur, jehož řeč tlumočila místostarostka Silvia Doušová.

Na závěr slavnosti zahrála ÚH AČR britskou hymnu God Save the Queen a českou hymnu Kde domov můj. Moderátor ukončil shromáždění se slovy: „Pamětní deska, kterou zde odhalili, bude ode dneška všem obyvatelům Kutné Hory i návštěvníkům našeho města připomínat mimořádnou osobnost pana plukovníka Loudy, na nějž může být Kutná Hora právem hrdá.“

Druhá část programu začala v 16 hodin ve Vlašském dvoře v Královské zasedací síni. Moderátor přivítal hosty a představil program. Hlavními body byly osobní vzpomínky na plukovníka Loudu, slavnostní podepsání darovací smlouvy jeho osobní knihovny, kterou věnoval Městské knihovně v Kutné Hoře, představení a křest knihy „Erby rytířů Podvazkového řádu“ a předání jednoho výtisku rovněž kutnohorské knihovně.

První zavzpomínal Karel Müller, ředitel Zemského archivu v Opavě a člen parlamentního Podvýboru pro heraldiku a vexilologii. O své vzpomínky se podělili Alice Šimůnková, bývalá profesorka Gymnázia Jiřího Ortena, a Vítězslav Březina, dlouholetý přítel pana Loudy.

„Paní Jitka Nerušilová, jako dědička pana Loudy, byla tak laskavá, že věnovala dědečkovu osobní knihovnu Městské knihovně Kutné Hory,“ uvedl moderátor Michal Trnka další část programu, kdy obě dámy Jitka Nerušilová a ředitelka Městské knihovny Kutná Hora Gabriela Jarkulišová podepsaly darovací smlouvu.

J. Nerušilová krátce promluvila, poté i G. Jarkulišová, která předala vnučce pana Loudy dar.

„Loni vydalo Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci reprezentativní anglicko-českou publikaci s názvem „Erby rytířů Podvazkového řádu“. Obsahuje přes tisíc erbů rytířů tohoto řádu od jeho založení v roce 1348 až do roku 2011. Malby jsou celoživotním dílem Jiřího Loudy a tvoří součást jeho pozůstalosti,“ řekl moderátor Michal Trnka.

Publikaci připravili již zmíněný Karel Müller a dále Michal Šimůnek, historik Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, a Karel Podolský, historik Vlastivědného muzea Olomouc. Předmluvu ke knize napsal princ Charles z Walesu, následník britského trůnu. Město Kutná Hora se finančně podílelo na vydání knihy.

Aleš Prstek, ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, slavnostně předal exemplář č. 20 do rukou paní Jarkulišové, zastupující kutnohorskou knihovnu. Další exemplář předal Městskému úřadu v Kutné Hoře.

Autorem pamětní desky je kutnohorský grafik Jiří D. Dostál. Celé slavnostní odhalení iniciovali pánové Lukáš Provaz a Michal Šimůnek.

Dora Procházková

Psali jsme:

Zavřít menu