Výstava v Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory je připomínkou tří významných výročí

Sbírkový fond Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se od roku 1995 rozrostl o 243 nových uměleckých děl. Výstava s názvem Přírůstky sbírek z let 2017 až 2019 představuje část z nich. I když byla výstava zahájena již 2. května, z důvodu mimořádných opatření se vernisáž za dodržení všech platných nařízení uskutečnila za účasti obou místostarostů města, umělců a veřejnosti, až 15. května.

Jak v úvodu vernisáže zdůraznil ředitel galerie Aleš Rezler, tato výstava je o něco významnější, než ostatní. Byla uspořádána při příležitosti 25 let od zápisu Kutné Hory na listinu světového a kulturního dědictví UNESCO, ale zároveň i 25 let od obnovení činnosti galerie a 20. výročí trvání sympozia současného výtvarného umění Jenewein Kutná Hora. „Převážnou část exponátů, které jsou vystaveny, jsme získali díky tomuto dlouhodobého projektu,“ připomenul Aleš Rezler a navázal: „Během dvaceti let se sympozia zúčastnilo 90 současných výtvarných umělců, což je myslím úctyhodné číslo. V loňském roce bylo sympozium poprvé i se zahraniční účastí.“ O hudební zpestření vernisáže se postaral kytarista Martin Sedlák.

Jak zaznělo v průběhu zahájení výstavy, v roce 1995, kdy Aleš Rezler nastupoval do galerie, převzal Jeneweinův sbírkový fond, celkem 184 výtvarných děl. Postupně se sbírkový fond rozrůstá a to především díky pořádání sympozia.

Výstavu je možné navštívit do 21. června. Více na webových stránkách gfj.kh.cz a FB galerie.

Monika Pravdová

 

 

Zavřít menu