Závěr roku v Českém muzeu stříbra ve znamení stěhování

Více než 35 tisíc svazků sbírkové i příruční odborné knihovny Českého muzea stříbra přestěhovali koncem roku muzejníci s pomocí pracovníků stěhovací firmy do nového depozitáře v Sedlci. Knihy byly dosud uloženy v budově Státního okresního archivu v Kutné Hoře, odkud je bylo nutné přesunout. Projekt vybudování nové depozitární muzejní knihovny byl připravován od roku 2018 a do jeho výstavby investoval Středočeský kraj – zřizovatel muzea. Slavnostní otevření depozitáře za účasti zástupců muzea, dodavatele stavby a Středočeského kraje, plánované na loňský říjen, se vzhledem k epidemiologické situaci nemohlo uskutečnit.

„S dlouhodobě vhodným uložením knižních jednotek odborné knihovny se muzeum potýká mnoho let. V době mého působení ve funkci ředitelky muzea se odborná knihovna stěhovala několikrát, naposledy do depozitáře Státního okresního archivu v Kutné Hoře, kde byly knihy uloženy 18 let,“ říká ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková. „Jsem velmi ráda, že toto stěhování do nového depozitáře, vybaveného vzduchotechnikou, protipožárním zabezpečením a pojízdnými kompaktními regály, je stěhováním, doufejme, posledním. Velmi si vážím podpory Středočeského kraje, který stavbu ze svého rozpočtu financoval částkou 15,6 miliónů korun,“ uvádí ještě Hrabánková.

Příprava stavby nového depozitáře byla zahájena v roce 2018. Na podzim následujícího roku byla započata stavba na pozemku v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory, která byla dokončena v červenci loňského roku a následně zkolaudována. Dvoupatrová novostavba haly knihovního depozitáře je propojena spojovacím krčkem s depozitářem původním, sbírkovým, čímž vznikl depozitní areál muzea, ve kterém bude uložena většina z cca 180 tisíc sbírkových předmětů.

První podlaží haly nového depozitáře je vyčleněno především pro sbírku historického nábytku, která se přesunula z původního, přeplněného depozitáře. Pracovníci odborného oddělení tak získali větší prostor pro manipulaci, vhodné uložení předmětů i možné rozšiřování sbírky. V druhém podlaží haly je v pojízdných regálech uloženo cca 30 tisíc svazků odborné a 5 tisíc svazků sbírkové knihovny.

„Stěhování proběhlo před Vánoci bez větších problémů,“ doplňuje Josef Kremla, vedoucí odborného oddělení Českého muzea stříbra. „Jen pro představu: stěhovací firma s asistencí pracovníků odborného oddělení přesunula během tří dnů více než 30.000 knih, tedy přes 700 krabic a beden,“ dodává Kremla.

tz, red

Zavřít menu