Nová stanoviště vznikla v ulici Pod Hradbami v Malíně, Vítězná v Sedlci, V Cihelně a Sochorova na Žižkově. Nezisková společnost  ASEKOL a.s.  přispěla na vybudování zpevněných ploch kontejnerových stanovišť částkou 40 000 Kč.

.
Tato společnost organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Díky jim tak máme možnost předat k recyklaci televize, počítače, fotoaparáty  a s tím související elektroniku až po kalkulačku, či elektronické hračky. Nyní jsme za jejich přispění zlepšili vzhled stanovišť, kde jsou umístěny nejen červené kontejnery Asekolu, určené ke sběru drobného elektrozařízení, ale i kontejnery na třídění papíru, plastu, nápojových kartonů a skla.

Kateřina Hladíková, , odbor správy majetku – technické oddělení

.

Zavřít menu