Zápis dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2015/2016 se v Kutné Hoře bude konat na všech základních školách v pátek dne 23. ledna 2015 od 14.00 do 17.00 hodin a v sobotu dne 24. ledna 2015 od 9.00 do 11.00 hodin.

.

Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, cizí státní příslušníci si přinesou povolení k pobytu. Do první třídy se budou zapisovat děti narozené v období od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009. Je možné zapsat i děti mladší a znovu k zápisu se svými dětmi přijdou také rodiče, kteří v loňském roce požádali o odklad nástupu povinné školní docházky. Z Kutné Hory lze u zápisů očekávat asi 240 dětí, další děti každoročně přijíždí z okolních obcí. Všem budoucím prvňáčkům přejeme radostný vstup do školních lavic!

Milada Nechojdomová, Odbor památkové péče a školství

.

Zavřít menu