Dopravní uzavírka ulice Prokopa Holého v Kutné Hoře

Ode dne 15. dubna 2013 do 30. května 2013 bude z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu rekonstrukce místní komunikace úplně uzavřena ulice Prokopa Holého (viz  orientační mapka). Objížďka bude vedena po přilehlých místních komunikacích. ……………………………………………………………….

 

.