V souvislosti se změnami v rámci Sociální reformy přešla od 1. ledna 2012 na obce s rozšířenou působností povinnost předcházení a řešení nepříznivých sociálních situací svých občanů. Také letos budou pracovnice MÚ navštěvovat seniory a osoby se zdravotním postižením v domácnostech. ……………………………………………………………

Pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví tedy budou i v letošním roce v rámci své pracovní činnosti provádět vyhledávání seniorů a osob se zdravotním postižením v jejich přirozeném domácím prostředí, za účelem poskytnutí informací a případné sociální pomoci ( např. pomoc s žádostí o konkrétní dávky, kontakt na sociální služby apod.).

V rámci bezpečnosti upozorňujeme všechny spoluobčany, že sociální pracovnice je povinna  prokázat se vždy průkazem zaměstnance Městského úřadu, který je opatřen razítkem a fotografií!

Více informací na tel.: 327 710 268, 327 710 291 – sociální pracovnice Eva Francová a Bc. Barbora Nováková

 

.

Zavřít menu