Kutná Hora patří k městům, která se snaží dlouhodobě podporovat rozvoj sociálních služeb na svém území. Aby byl tento rozvoj efektivní a přispěl ke zkvalitňování sociálních služeb, zahájilo město Kutná Hora tvorbu v pořadí již třetího Komunitního plánu. ………………………………………………………………………..

Jedním z poslání plánu je zajištění dostupnosti sociálních služeb. Oblast sociální pomoci a péče je velmi široká. Od roku 2005, kdy se v Kutné Hoře začalo komunitně plánovat, funguje dlouhodobě pět pracovních slupin, které se zaměřují na seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, rodiny s dětmi a děti a mládež a na osoby sociálně vyloučené. Komunitní plánování je ve městě Kutná Hora nastaveno jako dlouhodobý a nepřetržitý proces, který je otevřený pro všechny zájemce, kterým není osud sociálních služeb ve městě lhostejný. Každý kdo má chuť se do plánování zapojit a ovlivnit tak jeho průběh a výsledek je srdečně vítán!

.
Kontaktní osoba: Bc. Barbora Nováková, tel.: 327 710 291, 724 960 681

 

.

Zavřít menu