Jedním z problémů naší společnosti poslední doby je vzrůstající počet zadlužených lidí. Pro některé z nich se stávají dluhy neúnosné – nemohou dostát svým závazkům a nevědí  jak danou situaci řešit. Obrátit se v komplikované situaci je nyní možné na pracovnice oddělení sociální péče, péče o seniory a zdravotně postižené.

V rámci zkvalitňování služeb občanům zavádí odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kutné Hoře – oddělení sociální péče, péče o seniory a zdravotně postižené službu „Dluhové poradenství“. Nabízíme tedy seniorům a spoluobčanům se zdravotním postižením podporu a pomoc při řešení zadluženosti, sociální poradenství,  základní právní poradenství, a také možnou spolupráci s neziskovými organizacemi zabývajícími se touto problematikou.

Více informací : Bc. Barbora Nováková (tel.: 327 710 291), Eva Francová (tel.: 327 710 268).

 

.

Zavřít menu