Na začátku prvního poprázdninového zasedání zastupitelstva 15. září 2015 oznámil svoji rezignaci na funkci zastupitele Ing. Jiří Franc (Šance pro Kutnou Horu), bývalý místostarosta města. Důvodem ukončení mandátu ke dni 30. 9. 2015 je plánovaná změna trvalého bydliště. Jiřího France vystřídá v zastupitelském křesle další v pořadí kandidátky Šance pro Kutnou Horu, Ladislav Šorčík.

.
Ing. Ladislav Šorčík
(Šance pro Kutnou Horu) se narodil v Kutné Hoře, kde také absolvoval místní gymnázium. Bakalářská studia ho zavedla na tehdejší Ústav elektrotechniky a informatiky (dnes Fakulta) na Univerzitě Pardubice, kde absolvoval obor informační technologie. Magisterská studia absolvoval poté na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, obor počítačové systémy a sítě. V dětství byl hrdým sokolem, v období studií se angažoval v kutnohorském občanském sdružení KHnet.info (dnes zapsaný spolek), kam také po studiích nastoupil. Po roce přešel do leteckého průmyslu, kde pracuje dodnes, v současnosti na pozici systémového architekta. „Pro město v současné době pracuji v komisi pro rozvoj informačních technologií, která vznikla na můj popud. Tuto práci bych chtěl i nadále rozvíjet, například více propagovat projekt „Kutnohorské menu“. Rád bych také, kdyby se mi povedlo zlepšit spolupráci mezi institucemi a organizacemi ve městě. Doufám, že se podaří navázat například na říjnovou akci, kdy se povedlo přivést do města Pražský filmový orchestr,“ popsal své plány do budoucna nový kutnohorský zastupitel Ladislav Šorčík.

(red)

.

Zavřít menu