Kutnohořané volají mnoho let po řešení křižovatky na Karlově formou kruhového objezdu. V minulém roce byla realizace stavby po změně projektu již na spadnutí, zbývalo vysoutěžit dodavatele. Krajská aféra s Davidem Rathem však naděje na výstavbu objezdu v r. 2012 zhatila – následné kontroly a hodnocení dotačních titulů realizaci posunuly.

Naštěstí však ne do ztracena, nýbrž o jeden rok. V druhé polovině května letošního roku zasedla hodnotící komise  a vybrala dodavatele stavby. Bylo z čeho vybírat – nabídek se sešlo více jak deset, rozhodující byla cena.  Pokud hodnocení nabídek, jehož se zúčastnili i dva zástupci Města Kutná Hora, požehná červnové jednání Rady Středočekého kraje a nevyskytnou se mimořádné problémy v odvolací lhůtě, bude možno uzavřít smlouvu s dodavatelem stavby, předat staveniště  a započít s výstavbou ještě v letošním červenci. Hlavním investorem je Středočeský kraj, spoluinvestorem Město Kutná Hora, výstavba je dotována z ROP Střední Čechy. Město Kutná Hora má letos,  tak jako v r. 2012, v rozpočtu připraveny prostředky na spolufinancování části stavby, která se odehraje na městských pozemcích.

(red)

.

Zavřít menu