V prostorách informačního centra v  Sankturinovském domě a později i v zasněžených uličkách historického centra se ve dnech 23 – 24. 2. 2013 uskutečnil workshop v rámci projektu „The QUEST for Visegrad heritage – QUESTing“, do kterého vstoupilo město Kutná Hora již v loňském roce.


Hlavním cílem celého projektu je odhalit největší turistické hodnoty, a to prostřednictvím tzv. „pátrací stezky“ (questing path), produktu, který novou atraktivní formou obohatí turistickou nabídku. Jedná se o program, který navazuje na nejnovější trendy turistiky vycházející z toho, že dnešnímu turistovi již nestačí 3 x S (Sun, Sea, Sand – slunce, moře, písek), ale že v dnešním světě turisté preferují 4 E (Entertainment, Emotion, Education, Engagement – zábavu, emoce, výuku, angažovanost).

Vzniknou stezky pro hledače
Právě všechny tyto prvky dokonale využívají „pátrací stezky“ – QUESTY. Měly by vzniknout celkem čtyři. Jejich úkolem je vést turistu (hledače)po určité trase nejen ve městě, ale i v nejbližším okolí Kutné Hory prostřednictvím popsaného návodu, do kterého bude zahrnuta i řada kvízů, hádanek a rébusů. Jednotlivé stezky by měly být zaměřeny na cílové skupiny, které bychom chtěli v Kutné Hoře co nejčastěji potkávat, zejména na rodiny s dětmi, seniory nebo milovníky cyklistiky a měly by vyzdvihnout historické, kulturní a přírodní bohatství Kutné Hory. Pátrací stezky budou připraveny tak, aby  splnily požadavky 4E, přinášely aktivním turistům nejen ponaučení, ale také zábavu a zážitky.

Workshop s mezinárodní účastí
Víkendový workshop řídila za českou stranu Lenka Kratochvílová z Oddělení kultury a cestovního ruchu MÚ Kutná Hora, která všechny přítomné obeznámila se základními informacemi ohledně projektu. Konkrétní praktický trénink pak vedli polští instruktoři. Jejich úkolem bylo seznámit účastníky s praktickými radami potřebnými pro tvorbu jednotlivých stezek. Workshopu předcházela několikatýdenní příprava, během níž si přítomní předběžně stanovili jednotlivé pracovní skupiny a požadované trasy a cíle jejich stezek.  Na workshopu byla jako modelový případ vzata jedna z předběžně navržených stezek, kterou zpracovalo České muzeum stříbra a na jejím příkladě pak vznikl i ucelený podrobný návod pro tvorbu stezek dalších. Workshopu se zúčastnili zástupci z Města Kutná Hora, Informačního centra, Českého muzea stříbra, OS Denemark, Komise cestovního ruchu, Průvodcovské služby Kutná Hora a dalších subjektů spjatých s kulturou a cestovním ruchem. Účastníci visegrádského projektu, na němž kromě Kutné Hory spolupracují města Grajewo (PL), Gyál (H) a Čadca (SVK), se dále v měsíci květnu setkají v polském Grajewu, kde budou nově vytvořené stezky, kromě širokého kulturně naučného programu také prezentovat. Mimo integrace lokální, konkrétního vytvoření turistického produktu (letáků se stezkami, s mapou a popisem úkolů) dojde tedy i ke spolupráci mezinárodní. Věříme, že výměna informací, produktů a zvýšená propagace přispěje i k růstu návštěvnosti Kutné Hory.

(Tisková zpráva oddělení kultury a cestovního ruchu MÚ Kutná Hora)

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

 

Zavřít menu