Odbor památkové péče a školství předložil Radě města návrh na uzavření smlouvy o dílo na provedení komplexního restaurátorského průzkumu Morového sloupu v Šultysově ulici. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rada souhlasila s tím, že průzkum provede Fakulta restaurování pardubické univerzity, na průzkumu se bude podílet i Katedra chemické technologie téhož ústavu.

„Součástí průzkumu bude vyhodnocení redukce sádrovcové krusty, dozvíme se, v jakém stavu se aktuálně Morový sloup nachází a jaké budou případně potřeba restaurátorské práce. Město na průzkum vyčlenilo částku 66. 550 korun,“  informoval kutnohorský místostarosta Jiří Franc.

Pardubická fakulta se sídlem v v Litomyšli se v Kutné Hoře podílela například v letech 2009 – 2011 na obnově kamenné kašny na Rejskově náměstí. Jednalo se o komplexní restaurování od průzkumu, přes přípravu projektu až po vlastní provedení restaurování této mimořádně hodnotné památky z roku 1495. Kašnu restaurovali studenti tehdejšího 2, 3, a 4. ročníku pod pedagogickým vedením Jakuba Ďoubala z Atelieru restaurování kamene.

(jok)

.

Zavřít menu