V minulém tštěném vydání Kutnohorských listů jsme se seznámili s informacemi od zastupitele Ivo Šance, který se ujal role hlavního oponenta při jednání Zastupitelstva i prezentace názorů v médiích. Je to činnost zdravá a potřebná. Ale já se ptám, kde je hranice, za kterou s kritikou druhých již nelze jít?

Ona hranice končí v místě, kde pravdu střídá lež. Pan zastupitel ji vědomě překročil – lhal, veřejnost mystifikoval, členy Rady v očích veřejnosti poškodil. Vyjádření se týkalo návrhu Rady prodat dům č.p. 599 v Uhelné ulici zájemci, který ve výběrovém řízení nenabídl nejvyšší cenu. Tato formulace je pravdivá a opačný názor na návrh je správné respektovat. Co však veřejnosti Ivo Šanc nesdělil, byla kritéria výběrového řízení. Schvaloval je s minulou radou kterou řídil. Byla dvě, zveřejněna ,,bez citace stanovení jejich pořadí.“ Ne vždy musí být cena rozhodujícím faktorem pro doporučení vítězné nabídky.
56 000 Kč. Takový byl rozdíl mezi první a druhou nabídkou. Rada po široké diskuzi upřednostnila tu z nich, která ji svým záměrem oslovila víc a byla v souladu s plánovanou podporou cestovního ruchu.  Zavázali jsme se pomáhat rozvíjet cestovní ruch. Víme, že zde chybí nabídka levnějšího ubytování typu hostelu, který chce z domu doporučený zájemce vybudovat. Využili jsme práva takto rozhodnout s vědomím, že ,,odmítnuté“ peníze městu nahradí budoucí příjem z turistického ruchu. Žádný zákon tím nebyl porušen.
Celá záležitost je o to pikantnější, že současná vládnoucí koalice upřednostnila podnikatele, u kterého mimo jiné slavila volební vítězství… napsal dále pro lednové Listy Ivo Šanc. Členy Rady tak nepřímo obvinil z klientelismu a doporučení dal nálepku podezřelého jednání. Taková prohlášení mají nádech senzace, hýbou veřejným míněním. Co na tom, že nejsou pravdivá. Důležité je občany ovlivnit a pan zastupitel Šanc to moc dobře ví. ANO slavilo volební úspěch v Sedlci a ČSSD ve svém soukromí. Žádná koaliční oslava se u doporučeného vítěze nikdy nekonala! A že si restauraci tohoto podnikatele vybrali pro oslavu partneři z Kutnohorské změny? Nehledejme u přítomnosti politiků v restauracích či jiných zařízeních, kde dochází ke kontaktům a využívání služeb podnikatelů, žádné senzace. Natož abychom je politicky zneužívali. I politika se musí dělat v souladu s Listinou základních práv a svobod. Za daleko důležitější považuji, aby Kutnohorské listy sloužily k prezentování pravdy a poskytování informací, které neočerňují, nerozeštvávají, ale pomáhají se občanům v dění ve městě orientovat. Nová Redakční rada Listů by měla nastavit pro každého z nás jasná pravidla a bez rozdílu vyžadovat jejich dodržování. Kdo to nepochopí, musí z kola ven.

Josef Kraus, radní za ANO 2011

.

Zavřít menu