Zastupitelstvo města na svém loňském zasedání dne 15. prosince 2015 přijalo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2015, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství. Vyhláška nabyla účinnosti 1. ledna letošního roku a její přesný text je možné dohledat na webových stránkách města.

.
Oproti původní Vyhlášce z roku 2010 došlo k několika málo změnám, s nimiž by se měli seznámit především kutnohorští podnikatelé. Na pokyn vedení města došlo ke dvěma novým úlevám, resp. ke snížení částek dvou nejčastějších místních poplatků za užívání veřejného prostranství.
Výše poplatku za umístění reklamního zařízení se z původní hodnoty 1.200,- Kč/rok snižuje na hodnotu 600,- Kč/rok a poplatek za umístění zařízení pro poskytování služeb (např. tzv. předzahrádka) v hodnotě 70,- Kč/měsíc/m2 se nově již nebude hradit až do velikosti plochy záboru 10m2 (úspora 700,- Kč/měsíc).
O provedených změnách budou tradiční i noví žadatelé o zábor veřejného prostranství postupně informováni pracovníky technického oddělení odboru investic.

(tz)

.

Zavřít menu