Mezi povinnosti, které by měli mít podnikatelé sjednané, patří také zajištění odvozu a likvidace odpadu, který vzniká při podnikatelské činnosti. V žádném případě nesmí využívat odpadkové koše na ulicích. Ty jsou určeny pouze k odložení drobného odpadu vzniklého během pohybu fyzických osob po veřejných prostranstvích města.

Město Kutná Hora má zavedený systém pro nakládání s komunálním odpadem v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou města. Každý podnikatel, který při své činnosti produkuje odpad podobný komunálnímu, se na základě uzavřené smlouvy může zapojit do systému zavedeného Městem. Zapojené subjekty potom mohou odkládat tříděný odpad do kontejnerů rozmístěných na veřejných prostranstvích města – papír, plast, sklo, nápojový karton. V případě většího množství odpadů by měli podnikatelé kontaktovat oprávněnou osobu – svozovou společnost (např. MVE PLUS s.r.o., Čáslav, AVE CZ odpadové hospodářství), se kterou bude uzavřená smlouva o svozu a odstranění odpadu. Pokud má podnikatel řádně uzavřenou smlouvu o likvidaci směsného odpadu a současně i smlouvu k odstraňování vytříděných složek, vyhne se možným sankcím.

Zapojení do systému nakládání s odpady města Kutná Hora lze sjednat na MěÚ v Kutné Hoře, Havlíčkovo náměstí 552 (Vlašský dvůr), s referentkou technického oddělení Kateřinou Hladíkovou, tel. 327 710 187, e-mail hladikova@mu.kutnahora.cz .

Žádost o využití systému zavedeného městem, návrh smlouvy a ceník, je možné stáhnout na webových stránkách www.mu.kutnahora.cz .

Kateřina Hladíková, referent technického oddělení MěÚ Kutná Hora 

Zavřít menu