Zastupitelstvo města

Mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční v úterý 7. června 2016 od 16:00 v Rytířském sále Vlašského dvora.

Zastupitelstvo města navštíví zástupci společnosti ARRIVA Východní Čechy a.s., která již řadu let provozuje v Kutné Hoře městskou autobusovou dopravu. Z důvodu možnosti podání žádosti o dotaci na obnovu vozového parku a nahrazení stávajících naftových autobusů moderními nízkopodlažními elektrobusy je nutné mezi městem Kutná Hora a společností zajišťující přepravu cestujících uzavřít smlouvu po dobu udržitelnosti projektu.

Dále budou zastupitelé hlasovat o zařazení nových položek do zásobníku investičních akcí rozpočtu města. Mezi ně patří „cyklostezka Poličany“, „chodník v ulici Gruntecká“, „chodník v ulici Čáslavská“ či „park pod Vlašským dvorem“.

 

Program

I. Zahájení                 

II. Schválení programu

III. Návštěva
– zástupci společnosti ARRIVA Výchovní Čechy a.s.

IV. Dotazy a připomínky občanů

V. Zaslané materiály

Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Doplnění přílohy č. 1 OZV č. 4/2014
1/02 Uzavření partnerské smlouvy s městem Jajce

Materiály odboru památkové péče, školství a TV

4/01 Vybudování infrastruktury ZŠ pro výuku klíčových kompetencí (IROP)

Materiály odboru investic

6/01 Zařazení nových položek do zásobníku investičních akcí

Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví

7/01 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace (sociální služby)

Materiály odboru dopravy

10/01 Záměr města na zajištění dopravní obslužnosti MAD

Záležitosti oddělení cestovního ruchu

15/01 Závěrečný účet a zpráva DSO Česká inspirace za rok 2015
15/02 Závěrečný účet a zpráva DSO sdružení UNESCO za rok 2015

VI. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VII. Různé

VIII. Závěr

Zavřít menu