Na radnici přivítali jednadvacet nových občánků Kutné Hory

Vítání občánků se konalo 3. června ve velké zasedací síni Vlašského dvora. Mezi občany města přivítala zastupitelka Lenka Frankovicová celkem jednadvacet dětí. Slavnost se konala za účasti rodičů, prarodičů a dalších rodinných příslušníků. Děti dostaly dárky od města Kutné Hory a kutnohorské knihovny.

„V případě, že mají novopečení rodiče zájem, aby jejich novorozené dítě bylo pozváno na „vítání občánků“, musí se nově sami přihlásit. Důvodem je zákon o ochraně osobních údajů,“ upozornila Leona Krulišová z odboru památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora. Stačí poslat email s potřebnými údaji na adresu krulisova@mu.kutnahora.cz nebo brandejska@mu.kutnahora.cz. Bližší informace naleznou zájemci na webových stránkách města Kutné Hory.

pra

Zavřít menu