Tématem diskuzního setkání v Dačického domě byla koncepce kutnohorského školství, spolupráce všech stupňů škol a role města Kutná Hora jako zřizovatele

Koncepce kutnohorského školství, spolupráce všech stupňů kutnohorských škol i role města Kutná Hora jako zřizovatele byla hlavní témata diskuzního setkání, které se konalo ve středu 5. května v přednáškovém sále Dačického domu. Jeho průvodci byli místostarosta města Vít Šnajdr (Piráti), bývalý ředitel ZŠ Kamenná stezka a Lukáš Seifert, pracovník ministerstva školství. V současné době je pověřen přípravou operačního programu Jan Amos Komenský na rok 2021 – 2027, který navazuje na současný program vzdělávání. Setkání se účastnili zástupci kutnohorských škol, místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP), členové školské komise a zájemci z řad veřejnosti. Cílem diskuzí bylo zamyslet se nad tím, jak by se ke školství v Kutné Hoře mělo přistupovat. Vít Šnajdr představil svou vizi vytvořit ve městě fungující soustavu všech stupňů škol, mateřských, základních i středních, které vzájemně spolupracují, sdílejí příklady dobré praxe, předávají si zkušenosti.

Ze setkání vyplynulo, že je potřeba zaměřit se na kapacitu škol, pracovat se spádovostí, zachováním školních jídelen. „Podstatná je spolupráce škol, obnovení kulatých stolů, kterých se budou účastnit zástupci města jako zřizovatele, škol, zaměstnavatelů a pracovníků úřadu práce. Důležité je využít MAPu k tvorbě tematických skupin a zintenzivnění jejich práce. A také pokusit se vytvořit společně informační prostředí,“ shrnul na závěr Vít Šnajdr.

V průběhu setkání zaznělo, že v  kutnohorských školách chybí školní psycholog. V rámci celé České republiky jich je nedostatek. Jeden by mohl být zaměstnán všemi kutnohorskými školami. Součástí diskuze byl i systém školních jídelen, který je v současné době pod jednou organizací. Otázkou bylo, zda by nebylo lepší vrátit jídelny do působnosti jednotlivých škol. Zmíněna byla absence salátových barů pro děti. Jinde jsou již běžné. Podaří se je zavést i v Kutné Hoře?

Lukáš Seifert vyzval účastníky setkání, aby vybrali oblasti, na které by se chtěli zaměřit. „Pokud se chceme posunout v oblasti vzdělávání, tak musíme najít oblasti, na kterých je shoda a na které bychom měli cílit naše intervence,“ dodal Lukáš Seifert. Podněty a připomínky k této problematice lze zasílat na email snajdr@mu.kutnahora.cz

Další setkání, které bude zaměřené už cíleně na jednotlivé stupně školního vzdělávání, se uskuteční v září a říjnu.

pra

Zavřít menu