Pozvánka: Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se koná v úterý 18. června od 16 hodin

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční 19. března od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře.

 

Program:      I.           Zahájení                               

 1. Schválení programu
 • Dotazy a připomínky občanů
 1. Zaslané materiály
 2. Materiály kanceláře tajemníka

1/01     Zápisy osadních výborů

1/02     Návrh Ing. Jiráska – Sjednocení zakladatel. listin městských společností

1/03     Návrh Ing. Jiráska – Změna (doplnění) jednacího řádu ZM

1/04     Dohoda o využití sportoviště ve sportovní hale Klimeška (GBA)

1/05     Návrh Bc. Drtiny- Odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZM

 1. Materiály ekonomického odboru

2/01     Schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2018

2/02     Závěrečný účet za rok 2018

2/03     Návrh na rozpočtové opatření EKO 9

2/04     Zápis Finančního výboru

 1. Materiály správy majetku

3/01     Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Daněk)

3/02     Prodej pozemků v k. ú. Hetlín (obec Černíny)

3/03     Prodej pozemku v k. ú. Kutná Hora (manželé Koch – Koch Hartmanová)

3/04     Prodej objektu veřejných toalet a přilehlého pozemku v k. ú. Sedlec VŘ

3/05     Zrušení usnesení ZM (směna lesních pozemků – p. Vágner)

 1. Materiály odboru památkové péče, školství a kultury

4/01     Uzavření VPS (Ambition s.r.o.)

4/02     Doplnění a změny textu v Zásadách FRM

4/03     Rozpočtové opatření OPPŠK č. 12

4/04     Rozpočtové opatření OPPŠK č. 14-16

4/05     Rozpočtové opatření OPPŠK č. 17 a uzavření VPS

 1. Materiál odboru regionálního rozvoje a ÚP

5/01     Poskytnutí zápůjčky z FRB

5/02     Dodatek ke smlouvě o zápůjčku z FRB

 1. Materiál odboru investic

6/01     Přijetí dotace na akci „Masarykova ulice – rekonstrukce chodníků“

 1. Materiál odboru sociálního

7/01     Pravidla Programu pro poskytování dotací na soc. účely

 1. Materiály odd. útvaru interního auditu

10/01    Sml. na zajištění provozování MAD na období 2019-2024

 1. Materiál oddělení cestovního ruchu a marketingu  

                            15/01    Zpráva o závěrečném účtu dobrovolného svazku obcí UNESCO za rok 2018

         15/02    Založení Fondu cestovního ruchu z.s.

 1. Odložené materiály

1/03     Žádost basketbal. akademie GBA – využití sportovní haly Klimeška

 1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

                     VII.        Různé 

 VIII.       Závěr

 

 

Zavřít menu