Ulice Nerudova, Ostašova a Čelakovského byly zjednosměrněny, přínosem je legalizace téměř šedesáti parkovacích míst

Motoristé pozor, ulice Nerudova, Ostašova a Čelakovského v okolí ZŠ T. G. Masaryka jsou jednosměrkami. Úprava dopravního značení byla 31. května dokončena. Prostor pro parkování v části Školní ulice je omezen. Uvedenou úpravou došlo především ke zklidnění dopravy v okolí školy a k legalizaci zhruba šedesáti parkovacích míst.

Do současné doby v těchto obousměrných ulicích nebylo možné parkovat, nyní to již lze. Předchozí i současná rada města na návrh dopravní komise splnila přání nejen rodičů, vozících děti do školy, ale i požadavky místních obyvatel.

Stejné opatření bylo před časem provedeno i před ZŠ Jana Palacha. Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti pohybu především dětí je prokazatelné.

Před ZŠ Kamenná stezka je jednosměrná komunikace již mnoho let, proto zde s výstupem a nástupem dětí do vozidel není zásadní problém.

Posledním problematickým místem tak zůstává ZŠ Žižkov. Kremnická ulice, která kolem školy vede, není však v majetku města, nýbrž Středočeského kraje.

Dobroslav Vepřek,

technické odd. MěÚ Kutná Hora

Zavřít menu