Tématem setkání vedení města s občany byl i návrh územního plánu, který je pro budoucnost města a života v něm strategický

Problematika návrhu nového územního plánu, který je stěžejním pro další rozvoj města a život občanů v něm, změny městské autobusové dopravy, posílení spojů i vznik nových zastávek,  nedostatek parkovacích míst, budoucnost nemocnice a řada dalších témat zazněla při setkání vedení města Kutné Hory s občany, které se konalo 30. května v Rytířském sále Vlašského dvora.

V úvodu setkání starosta města Josef Viktora připomenul započaté velké investiční akce, které je nutné dokončit, tedy revitalizaci Vlašského dvora a části parku, přestavbu bývalé knihovny Na Náměti, sportovní halu Klimeška a revitalizaci Sankturinovského domu.  Informoval o tom, že v letošním roce se rekonstrukce dočká Fučíkova ulice. Připravuje se obnova Roháčovy, Uhelné a Rudní ulice. Potom už prostor patřil otázkám občanů. V Rytířském sále se jich sešlo zhruba kolem dvaceti.

Nový územní plán je pro město strategický

Karel Koubský ml. zdůraznil důležitost a význam návrhu nového územního plánu města Kutné Hory a požádal vedení města o prodloužení lhůty k připomínkám. „Nový územní plán oproti stávajícímu obsahuje spoustu změn. Bylo by dobré na ně upozornit, zveřejnit je, obzvlášť když se veřejně přístupné zelené plochy v centru města mění na plochy smíšené, obytné, tedy potencionálně zastavitelné,“ konstatoval Karel Koubský ml. s tím, že řada lidí se v územním plánu těžko orientuje, tak aby pochopili, co se chystá v místě, kde žijí a měli možnost se případně vyjádřit.  „Děkuji za připomínku, já sama bych prodloužení lhůty ocenila. Běží určitá zákonná lhůta. Zjistím, jaké jsou možnosti a zda to je procesně možné,“ konstatovala Silvia Doušová, místostarostka Kutné Hory a upozornila na nutnost dodržení dotačních podmínek. Nový územní plán musí být hotový včetně veškeré administrativy do konce roku, jinak hrozí, že město dotaci ve výši zhruba 900 tisíc Kč bude muset vrátit. Veřejné projednávání návrhu územního plánu se konalo 27. května  a připomínky mohou občané dle zákona uplatit do sedmi dnů, tedy do 3. června. Kde je návrh územního plánu k dispozici a jak je možné reagovat, jsme uveřejnili na našich webových stránkách. Po zpracování připomínek se podle slov paní místostarostky očekává minimálně ještě jedno veřejné slyšení.

Obslužnost okrajových částí města a vznik nových zastávek

Další otázka se týkala zajištění dopravní obslužnosti okrajových částí města, vzniku nových autobusových zastávek, například u bytových domů na Karlově a u sportovní haly Klimeška. Jak při setkání zaznělo od vedení města, vše se bude odvíjet od dopravního generelu, který se touto problematikou zabývá komplexně.  Dokončen by měl být do osmi měsíců.  Jeho součástí jsou expertízy, které se mimo jiné zaměřily i na vytíženost jednotlivých spojů. „První výsledky této studie byly předloženy v úterý.  Už teď se ukazuje, že systém MHD bude nutné přepracovat, zaktualizovat. Důležité je také zlepšit informační systém v autobusech i na zastávkách,“ konstatoval Vít Šnajdr. V současné době město dotuje autobusovou dopravu částkou 9 milionů korun, navrhovaná opatření si vyžádají navýšení. Jak upozornil místostarosta Šnajdr, ještě v letošním roce by mělo dojít k integraci dopravy, kdy meziměstské spoje budou začleněny do městské a bude se jezdit na jednu jízdenku.  Tématem bylo i zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí o víkendu. Pokud však spoj využívají pouze dva cestující, je to pro město velká zátěž, pohybuje se kolem 24 tisíc korun měsíčně

Kdy začne zajíždět autobus ke hřbitovu a co tomu brání?

Zastávka už je hotová. Než bude uvedena do provozu, musí být dokončen proces schvalování a kolaudace ze strany provozovatele, tj. Arrivy, což podle slov Víta Šnajdra potrvá ještě minimálně měsíc. Do té doby autobus staví na zastávce autobusové dopravy meziměstské, pak se otáčí u hřbitova. Více jsme psali na webových stránkách ZDE.

Jak to vypadá s dalším osudem kutnohorské nemocnice?

Vývoj situace je podle slov Josefa Viktory příznivý. Akutní chirurgickou péči se podařilo zachovat, pojišťovna schválila navýšení počtu lůžek na interně, chirurgii i JIP. Další jednání s pojišťovnami pokračují. V plánu jsou investice. Pro letošní rok je to 9 milionů na rekonstrukci pokojů. Vzniknou samostatná sociální zařízení, která budou sloužit pro jeden nebo dva pokoje. „ Je příslib dalších 40 milionů korun na zateplení fasády a výměnu oken nemocnice,“ konstatoval starosta.

Jak to vypadá s parkem pod Vlašským dvorem?

Proměna části parku, která je součástí rozsáhlého dotačního projektu za více než 100 milionů korun,  doznává určitých změn.  „Projekt je čtyři roky starý a neodpovídá představám současné doby. Oslovila jsem pana architekta a sochaře Ondřeje Kubíka, jestli by se zapojil a pomohl nám dát parku modernější tvář. Návrhy vypadají krásně,“ konstatovala Silvia Doušová, která je zároveň členkou projektového týmu k revitalizaci Vlašského dvora.   Místo původně navrženého biotopového jezírka by v centrální části na ploše před letní scénou měly být zakomponovány trysky, v další části jsou navržené vodní prvky v kombinaci s kamenem. Součástí řešeného prostoru je také část u obvodové zdi parku, která by měla navázat na projekt revitalizace Vrchlice, kde má vzniknout stezka. Zastupitelka města Kateřina Špalková se zeptala, zda změny projektu nebudou porušením dotačních podmínek. Jak odpověděla místostarostka Silvia Doušová, na to dohlíží finanční manažer a manažer projektového týmu. „S původním projektem pracujeme, návrh vodní plochy je zachován.  V centrální části je navržený obrazec okna (logo města) a ten tam také zůstane,  akorát navrhujeme, aby nebyl z betonu, ale z kamene, aby to vypadalo hezky a při pohledu shora lákal tento prostor k návštěvě,“ dodala místostarostka.

Počítá město s výstavbou další mateřské školky?

Tato a další témata týkající se koncepce kutnohorského školství, spolupráce všech stupňů kutnohorských škol, role města jako zřizovatele budou tématem diskusního setkání, které se uskuteční ve středu 5. června od 16 hodin v Dačického domě za účasti Víta Šnajdra a Lukáše Seiferta.

Více ze setkání vedení města přineseme v příštím vydání Kutnohorských listů.

Monika Pravdová

 

 

Zavřít menu