Mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční v úterý 16. února od 16:00 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Na programu bude především odkup kutnohorského kulturního domu Lorec.

 

Program

I. Zahájení                            

II. Schválení programu

III. Dotazy a připomínky občanů

IV. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

V. Zaslané materiály

Materiály odboru správy majetku

3/01 Odkup KD Lorec s pozemky v Kutné Hoře (Sparta KH, a.s.)

Materiály odboru investic

6/01 Rozpočtové opatření OI č.03

6/02 Doplnění zásobníku investičních akcí – Dačického dům

Materiál odboru dopravy a silničního hospodářství

7/01 Smlouva na zajištění dopravní obslužnosti města linkami MAD

7/02 Smlouva na úhradu prokazatelné ztráty –  linka č. 240015

7/03 Smlouva na úhradu části prokazatelné ztráty – linka PID č. 381

VI. Odložené materiály

2/01 Zrušení Fondu cestovního ruchu

VII. Různé 

VIII. Závěr

 

.

Zavřít menu