O osvobození podnikatelů od tříměsíční platby za předzahrádky a reklamní poutače budou rozhodovat ještě zastupitelé

Rada města 27. května doporučila zastupitelům schválit předloženou obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích. Vznikla na základě podnětu vedení města a plánované úlevě místním podnikatelům v návaznosti na koronavirovou krizi. Jak uvedl Dobroslav Vepřek z technického oddělení MěÚ Kutná Hora, vyhláška řeší osvobození podnikatelů v Kutné Hoře od platby místních poplatků za užívání veřejného prostranství, tedy umístění restauračních stolků a reklamních poutačů před jejich provozovnami a to v období od 1. června do 31. srpna 2020. „Pokud zastupitelé v červnu vyhlášku schválí, ke konci roku, při závěrečném vyúčtování, budou platby za tři měsíce podnikatelům odečteny,“ upřesnila Andrea Bodišová, vedoucí technického oddělení.

Monika Pravdová

Zavřít menu