Setkání představitelů obcí blízkých i vzdálenějších organizované městem Kutná Hora se uskutečnilo ve čtvrtek 12. června v prostorách refektáře Galerie Středočeského kraje. Na úvod promluvili starosta Kutné Hory Ivo Šanc a starosta Zbraslavic Ondřej Havlovic.

.
Přítomní se seznámili s výsledky půlroční práce našeho realizačního týmu, který pracuje na projektu Svazu měst a obcí, zaměřeném na podporu meziobecní spolupráce. Hovořilo se o problémech v kutnohorském regionu týkající se školství, sociálních služeb a odpadového hospodářství, s nimiž by si obce mohly v rámci meziobecní spolupráce vypomáhat. Zároveň bylo odhlasováno čtvrté téma vhodné ke spolupráci, a tím je cestovní ruch a rekreace. Zástupci obcí se dohodli na založení pracovní skupiny, která se bude zabývat možnostmi dalšího rozvoje a prohlubování vzájemné spolupráce obcí. Po skončení jednání měli všichni zúčastnění možnost seznámit se s novou stálou expozicí nazvanou Stavy mysli, která byla příjemným zakončením nabitého odpoledne.
Za spolupráci při přípravě setkání děkujeme Místní akční skupině Lípa pro venkov.

Za realizační tým Silvia Doušová, koordinátorka meziobecní spolupráce

Více o projektu…
.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.
Koncert

.

Zavřít menu