Koncem června vyšla publikace kutnohorského kronikáře Lukáše Provaze „Čestní občané města Kutná Hora“. Přináší první kompletní přehled více než sedmi desítek osob, jimž kutnohorští zastupitelé postupně od 19. století udělili tento prestižní titul. ……………………………………………………………

Mezi oceněnými lze nalézt jak státníky a politiky, tak také spisovatele, historiky, duchovní, podnikatele či např. zakladatele dobročinných nadací. Jejich životní osudy, v některých případech sepsané vůbec poprvé, jsou zachyceny v chronologickém sledu tak, jak byli tito významní lidé postupně Kutnou Horou oceněni. Pro doplnění nechybí čestní občané dříve samostatných obcí Sedlec, Malín a Kaňk.

Publikace také na základě archivních pramenů a s využitím bohaté literatury přibližuje dobové souvislosti při schvalování jednotlivých čestných titulů, mnohdy závisejících na politické situaci ve městě či ve státě. Zaznamenány jsou i odkazy, jimiž si Kutná Hora své čestné občany připomíná: názvy ulic a náměstí, pamětní desky, zápisy v městských kronikách, vzpomínkové pořady apod. Vše doplňují desítky fotografií, zachycujících jednotlivé oceněné osobnosti.

Knížku vydalo Město Kutná Hora ve spolupráci s Městskými knihami, s. r. o., v Žehušicích a jejím autorem je kutnohorský kronikář Lukáš Provaz.

(red)

.

Čestní občané

 

.

Zavřít menu