Rada města schválila podání žádosti o dotaci na nový varovný informační systém obyvatelstva

Město Kutná Hora chce vybudovat nový varovný informační systém obyvatelstva. Stávající je zastaralý, na hranici své funkčnosti a loni při kritickém okamžiku, rozsáhlém požáru na Karlově, selhal. Navíc nepokrývá celé území města. Rada města 21. srpna schválila podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na nový varovný systém, rozhlas. „Rozpočtovým opatřením byly uvolněny prostředky, které pokryjí zpracování žádosti a všech potřebných náležitostí,“ konstatoval starosta Josef Viktora (ANO). Nový systém by podle slov Josefa Viktory měl pokrýt celé město i příměstské části. V centru města budou hlásiče umístěny tak, aby nenarušovaly jeho historický ráz.

pra

Zavřít menu