RADNICE: Volební období hodnotí zastupitel Radim Fedorovič

Do konce volebního období 2014 – 2018 zbývá jen několik pár měsíců. V rámci toho každému zastupiteli města pokládáme několik otázek, ve kterých mají možnost jejich předchozí práci pro město i občany zrekapitulovat a zhodnotit. Náš seriál RADNICE dále doplňujeme Radimem Fedorovičem.

 RADIM FEDOROVIČ (ZMĚNA)

Jaký byl váš hlavní cíl, se kterým jste do křesla zastupitele města usedal? Jak se vám tento cíl podařilo splnit? Odcházíte spokojený?

Hlavním úkolem, který jsem si předsevzal, a který byl i hlavním volebním tématem Kutnohorské změny, bylo po 30 letech změnit systém veřejné dopravy v Kutné Hoře. Bohužel současný starosta Viktora (ANO) jde na ruku dopravci a zájem z jeho strany cokoliv posunout vpřed je zcela minimální. Koncept, který jsem připravil s nejlepšími odborníky v kraji, zcela pohřbil a nenahradil žádným jiným. Bohužel takovéto „pytlíkování“ vidím u současné rady města v mnoha ohledech. Místo populistických řešení by měla přijít s vizí Kutné Hory za 10 let. Ale to po vedení města patrně chci moc.

Co se mi v prvních dvou letech v mém působení rady města podařilo, byl tlak na obnovu silnic a chodníků ve městě. Díky mé aktivitě se tedy podařilo investovat do oprav komunikací na Kaňku, Horním Žižkově, v Malíně a i na Hloušce. Připravil jsem plán oprav komunikací na příští roky, který však vedení hodilo do koše a o stav komunikací se reálně vůbec nezajímá.

Co si z práce pro město, jako jeho zastupitel, odnášíte? Pokud byste mohl, změnil byste nějaké své již učiněné rozhodnutí?

Pochopil jsem, že Kutnou Horu reálně ovládají tzv. staré struktury. Starosta a místostarostové bývají často pouze loutkami, které hrají jejich hru. Kdybych mohl vrátit čas, tak bych po nástupu do funkce nevěřil vedení města, že do roka vyměníme lidi ve významných funkcích a zásadně trval na okamžité výměně těchto na městském rozpočtu přisátých loutkovodičů. Pokud to neuděláte hned, omotají si vedení města kolem prstu.

Máte svého oblíbeného knižního autora? A knihu, na kterou nedáte dopustit?

Mezi mé oblíbené autory patří Aldous Huxley se svým románem Konec civilizace: aneb Překrásný nový svět (který přemýšlivým čtenářům skutečně doporučuji – v češtině vyšel už v roce 1933 a dnes si zaslouží označení vizionářský) a George Orwell a jeho dnes již také klasický román 1984.

Jak by podle vás mělo město Kutná Hora za čtyři roky, tedy na konci dalšího volebního období, vypadat? Jaké je vaše přání Kutné Hoře a jeho občanům?

Především bych si přál změnu nálady ve společnosti. Poslední roky pozoruji úbytek tolerance a ohleduplnosti, více agrese a blbé nálady mezi lidmi. Moc tomu nerozumím, protože společnost bohatne, jsme šestá nejbezpečnější země na světě, a i kriminality dle policejních statistik ubývá. Domnívám se, že jsme si vytvořili mediální obraz, kterému jsme uvěřili a který jsme bohužel přijali za svůj. Občanům proto přeji, aby nevěřili tomu, že na každém kroku na ně čeká někdo, kdo je chce zabít nebo okrást. Hodně cestuji a vím, že svět není tak nebezpečný, jak se nám snaží mnozí namluvit. Snažme se býti na sebe více ohleduplní. Někdy stačí se pouze pousmát nebo podržet dveře.

Příště: LENKA FRANKOVICOVÁ (KSČM)