Středočeský kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. zahájil jako každý rok již 11. ročník krajské soutěže „My třídíme nejlépe“. Díky oblíbenosti této motivační soutěže se stále zlepšují výsledky v oblasti recyklace a využití odpadů v rámci našeho kraje. Cílem soutěže je udržet zájem veřejnosti a obcí o správné nakládání s odpady a zvýšit počet obyvatel, kteří odpady pravidelně třídí.

.
Naše město získává výsledné body součtem bodů z osmi soutěžních kategorií (hlavní kategorie je výtěžnost papíru, plastu a skla, dále sběr čirého skla, sběr nápojového kartonu, hustota sběrné sítě, účinnost tříděného sběru).
Novinkou je i speciální kategorie nazvaná „Skokan roku“, v jejímž rámci bude vyhlášena obec, která zaznamená nejvyšší rozdíl bodového hodnocení celkového výsledku mezi rokem 2014 a 2015. Hlavní cenou je peněžní dar v hodnotě 60 000,- Kč a „Skokan roku“ získá finanční odměnu ve výši 20 000,- Kč. Odměnu bychom použili na vylepšení v oblasti odpadového hospodářství.
Hodnoceným obdobím bude 4. čtvrtletí roku 2014 a 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2015. Průběžné výsledky jsou prezentovány na webových stránkách www.mytridimenejlepe.cz . V loňském ročníku soutěže se naše město umístilo na 15. místě. V současné chvíli jsme zatím na 13. místě v pořadí měst nad 10 tisíc obyvatel. Máme tedy ještě čas vylepšit naše umístění.
Občané Kutné Hory mají možnost třídit odpad na celém území Kutné Hory a to na celkem 117 kontejnerových stanovištích, kde jsou umístěny kontejnery na papír, plast, sklo a nápojový karton. V centru města jsou dvě místa s podzemními kontejnery pro třídění plastu, papíru a skla. Jedno je u Vlašského dvora a druhé na náměstí Národního odboje. Svoz tříděného odpadu provádí svozová společnost MVE PLUS s.r.o. Každé úterý se sváží plast, každý čtvrtek papír a první středu v měsíci nápojový karton. Svoz skla provádějí Technické služby Kutná Hora přibližně dvakrát za měsíc.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří se snaží třídit komunální odpady, za zodpovědný přístup ke třídění odpadů a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

Kateřina Hladíková, technické oddělení

.

Zavřít menu